Dr.Öğr. Üyesi ÜLKER ÇAM KARAKAŞ


Dr.Öğr. Üyesi ÜLKER ÇAM KARAKAŞ

GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU
,,
|
+90 346 219 10 10 /
 • 2017 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU
 • 2014 - 2017 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • 2004 - 2014 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI
 • 2006 - 2014 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
  Tez Adı: Türk Bankacılık Sektörünün Piyasa Yapısının Rekabet ve Yarışılabilirlik Açısından İncelenmesi
 • 2002 - 2005 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
  Tez Adı: 2000 Yılı Kasım Ayında Yaşanan Finansal Krizin Sebepleri Üzerine Bir Değerlendirme
 • 1999 - 2002 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
  Tez Adı:
 • 1997 - 1999 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
  Tez Adı:
 • 1 - TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ ÇAM ÜLKER,ÖZER HÜSEYİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 2 - Yarışılabilir Piyasalar Teorisi: Potansiyel Rekabetin Önemi ÇAM ÜLKER, Yayın Yeri: Kırıkkale Üniversitesi Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale
 • 3 - Havayolu Taşımacılığı Piyasasının Teorik Analizi ÇAM ÜLKER, Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ProQuest Derleme Makale
 • 1 - ÇAM ÜLKER,EŞSİZ FATMA PINAR,AYDIN SUAT (01.10.2015-03.10.2015), Yayın Yeri: I. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 2 - Türkiye Ekonomisinde Niteliksel Değişimin Sektörel Bazda Analizi ve Dış Ticarete Yansıması Açısından Değerlendirilmesi: 2000-2013 Yılları Arası İçin Bir Analiz KARAKAŞ ADEM,ÇAM ÜLKER (23.10.2014-24.10.2014), Yayın Yeri: Econharran 2014 Ulusal Ekonomi Kongresi, Harran Üniversitesi İ.İ.B.F. Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 3 - İktisadi Kalkınma Açısından Sosyal Sermayenin Artırılmasının Önemi Türkiye İçin Bir Literatür Araştırması ÇAM ÜLKER,EŞSİZ FATMA PINAR (01.11.2013-03.11.2013), Yayın Yeri: International Turgut OZAL Congress on Business Economics and Political Science 2013 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 4 - Yoksullukla Mücadelede Sosyal Sermaye ve Sosyal Girişimciliğin Önemi Sivil Toplum Kuruluşlarının Katkıları Üzerine Bir Deneme ÜZÜMCÜ ADEM,ÇAM ÜLKER,EŞSİZ FATMA PINAR (23.10.2009-25.10.2009), Yayın Yeri: VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 5 - DOĞAN EBÜL MUHSİN,ÇAM ÜLKER,KEÇELİ SERKAN (27.05.2009-29.05.2009), Yayın Yeri: 10. Ekonometri Ve Istatistik Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • Önlisans 2018-2019 Ekonomi Türkçe 3
 • Önlisans 2018-2019 Ekonomi I Türkçe 3
 • Önlisans 2017-2018 Ekonomi Türkçe 3
 • Önlisans 2017-2018 Ekonomi I Türkçe 3
 • Önlisans 2017-2018 Finans Matematiği Türkçe 2
 • Önlisans 2017-2018 Para Teorisi ve Politikası Türkçe 2
 • Önlisans 2017-2018 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2
 • Önlisans 2016-2017 Devlet Bütçesi Türkçe 2
 • Önlisans 2016-2017 Finans Matematiği Türkçe 2
 • Önlisans 2016-2017 Para Teorisi ve Politikası Türkçe 2
 • Lisans 2016-2017 Ekonometri I Türkçe 3
 • Lisans 2016-2017 Ekonometri II Türkçe 3
 • Lisans 2016-2017 İktisadi Matematik Türkçe 2
 • Lisans 2016-2017 Mikro iktisat I Türkçe 3
 • Lisans 2016-2017 Mikro İktisat II Türkçe 3
 • Lisans 2015-2016 Ekonometri I Türkçe 3
 • Lisans 2015-2016 Ekonometri II Türkçe 3
 • Lisans 2015-2016 Mikro iktisat I Türkçe 3
 • Lisans 2015-2016 Mikro İktisat II Türkçe 3
 • Lisans 2014-2015 Ekonometri I Türkçe 3
 • Lisans 2014-2015 Ekonometri II Türkçe 3
 • Lisans 2014-2015 İktisadi Matematik Türkçe 2
 • Lisans 2014-2015 Mikro İktisat Türkçe 3
 • Lisans 2014-2015 Mikro iktisat I Türkçe 3
 • Lisans 2014-2015 Mikro İktisat II Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2016-2017 Mikro Ekonomik Analiz I Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2015-2016 İktisada Giriş I Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2015-2016 Mikro Ekonomik Analiz I Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2015-2016 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2014-2015 Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri (SPSS ve Ekonometrik Yöntemler) Türkçe 3
 • Doktora 2016-2017 İleri Mikro İktisat I Türkçe 3
 • Doktora 2015-2016 İleri Mikro İktisat II Türkçe 3
 • 2017 - Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
 • 2014 - 2017 Anabilim Dalı Başkanı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜİKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI