Telefon: 0 346 614 2341 Belgegeçer: 0 346 614 2362 gemerek@cumhuriyet.edu.tr

Menü

İç Kontrol

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gemerek Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

             Bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık, yüksek eğitim ve öğretim faaliyetleriyle çağın gerektirdiği mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktır.

            Mesleki alanda tanınırlık ve saygınlık, örgütsel bağları güçlü, kurumsal kültürü ve kimliği gelişmiş, üretken, toplumsal ihtiyaçlara cevap veren lider meslek yüksek okulu olmaktır.

İç Kontrol İş Akış Şemaları

  1 Akademik Personel Alımı
  2 Arşiv
  3 BİMER
  4 Birim Bütçe Hazırlama
  5 Birim Yıl Sonu İşlemleri
  6 Birim Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı
  7 Birim Yönetim Kurulu Üye Seçimi
  8 Bölüm Başkanı Belirlenmesi
  9 Bölüm Program Açma
  10 Ders Görevinin Yapılması
  11 Ders Görevlendirilmesi
  12 Ders Kayıt
  13 Ders Muafiyeti
  14 Ders Telafi
  15 Doğrudan Temin
  16 Ek Ders Formaları Hazırlama
  17 Evrak Paraf ve İmzası
  18 Gecici Nİtelikte Öğrenci Belgesi
  19 Gelen evrak
  20 Giden Evrak
  21 Görev Yolluğu
  22 Haftalık Ders Programı
  23 İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İşlemleri
  24 İşe Başlama
  25 Kartlı Geçiş Sistemi Yönetimi
  26 Kist Maaş
  27 Mal Bildirimi
  28 Mal Teslim Alma
  29 Mazeret İzni
  30 Mezuniyet Belgesi Düzenleme
  31 Mezuniyet İşlemleri
  32 Öğrenci Belgesi
  33 Öğrenci Disiplin Soruşturma
  34 Öğrenci Harç İadesi İşlemleri
  35 Öğrenci İlişik Kesme
  36 Öğrenci İşleri Birimi
  37 Öğrenci Kartlı Geçiş Sistemi Yönetimi
  38 Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti
  39 Öğrenci Kaydının Silinmesi
  40 Öğrenci Kayıt Dondurma
  41 Öğrenci Kimliği
  42 Öğrenci Stajları
  43 Öğrenci Transkript Verme
  44 Öğrenci Yatay Geçiş
  45 Öğretim Elemanı İzin Kullandırma
  46 Öğretim Elemanı Naklen Ayrılma
  47 Öğretim Elemanları Açıktan Atanma
  48 Personel Maaş
  49 Resmi Yazışmalar
  50 Satın Alınan Mal ve Malzeme Girişi
  51 Sınav Programları
  52 Sınav Sonuçlarının OBS Sistemine İşlenmesi
  53 Sınavlara İtiraz
  54 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemleri
  55 Taşınır Kayıt
  56 Tekders Sınavı
  57 Yeni Öğrenci Kayıt
  58 Yıllık İzin
  59 Yönetim Kurulu İşlemleri