Telefon: 0 346 614 2341 Belgegeçer: 0 346 614 2362 gemerek@cumhuriyet.edu.tr

Menü

İç Kontrol

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gemerek Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

             Bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık, yüksek eğitim ve öğretim faaliyetleriyle çağın gerektirdiği mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktır.

            Mesleki alanda tanınırlık ve saygınlık, örgütsel bağları güçlü, kurumsal kültürü ve kimliği gelişmiş, üretken, toplumsal ihtiyaçlara cevap veren lider meslek yüksek okulu olmaktır.

  1 Yüksekokul Müdürü - Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANAK
  2 Yüksekokul Kurulu
  3 Yüksekokul Yönetim Kurulu
  4 Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ülker ÇAM
  5 Yönetim ve Organizasyon Bölüm Bşk. Öğr. Gör. Emre ASLAN
  6 Yüksekokul Sekreteri Osman KOMBUL
  7 Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nadire GÖKSU
  8 Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ülker ÇAM
  9 Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. M. Akif BUZPINAR
  10 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başk. Öğr. Gör. Göksenin ARIKAN
  11 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mehtap ŞEKER KAYAR
  12 Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Seyfi BULDUK
  13 Kimya ve Kimyasal İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Teslima DAŞBAŞI
  14 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Alper ZÖNGÜR
  15 Kimya ve Kimyasal İşleme Bölümü Laboratuvar Teknolojileri Programı Öğr. Gör. Ayşe ŞAP
  16 Eczacılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Erhan KAVUNCUOĞLU
  17 Kimya ve Kimyasal İşleme Bölümü Laboratuvar Teknolojileri Programı Öğr. Gör. Ayten EKİNCİ
  18 Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler Programı Öğr. Gör. Bengü ÇINA
  19 Bilgisayar İşletmeni - Yazı İşleri - Mali İşler - Recep TUNÇ
  20 Bilgisayar İşletmeni - Öğrenci İşleri - Suat KARABULUT
  21 Bilgisayar İşletmeni - Kütüphane İşleri- İsmail Ali ERTÜRK
  22 Yardımcı Personel - Cengiz KAVAL
  23 Yardımcı Personel - Tahir ŞEBAP
  24 Yardımcı Personel - Aziz ŞENEN
  25 Yardımcı Personel - Harun YEŞİLÖZ
  26 Güvenlik Personeli - Abdullah KABASAKAL
  27 Güvenlik Personeli - Dursun KURT
  28 Güvenlik Personeli - Murat HASTÜRK

İç Kontrol İş Akış Şemaları