Doç.Dr. MUSTAFA ÖNDER


Doç.Dr. MUSTAFA ÖNDER

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Temel Alanı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi,,
monder@cumhuriyet.edu.tr | mustafaondersivas@hotmail.com
+90 346 219 10 10 / 4638
 • 2014 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2011 - 2014 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2006 - 2008 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
  Tez Adı: Yaz Kuran kursları öğretim programı amaçlarının gerçekleşme düzeyleri: Sivas il merkezinde bir alan araştırması
 • 1995 - 1997 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  Tez Adı: Prof. Dr. Beyza Bilgin ve din eğitiminde yeni yöntem çalışmaları
 • 1979 - 1983 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
  Tez Adı:
 • Eğitim Biliminin Temelini Atan Düşünür: İbn-i Sina Bölüm Adı: ,ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Son Çağ Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 120, ISBN: 978-605-7539-63-2, Bölüm Sayfaları: - 2019 Bilimsel Kitap Tümü
 • Barış ve Kardeşlik Bölüm Adı: ,ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Lambert Academic Pblishing, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 91, ISBN: 978-3-330-06990-9, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü
 • Ortaokul 5 8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Bölüm Adı: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Temeller,ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Cemal TOSUN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 454, ISBN: 978-605-318-418-8, Bölüm Sayfaları: 1-22 2016 Ders Kitabı Kitap Bölümü
 • Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Bölüm Adı: Camide Din Hizmetleri,ÖNDER MUSTAFA,ZENGİN ZEKİ SALİH, Yayın Yeri: Grafiker, Editör: Doğan Recai, Ege Remziye, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 213, ISBN: 9786054692767, Bölüm Sayfaları: 101-127 2015 Ders Kitabı Kitap Bölümü
 • Düşünen Sınıflar İçin DKAB Öğretimi 4.Sınıf Bölüm Adı: İnanç İbadet ve Dkab Öğretiminin Temelleri,ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Cemal TOSUN,Mizrap POLAT, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-364-615-0, Bölüm Sayfaları: - 2015 Ders Kitabı Kitap Bölümü
 • Yaz Kur an Kurslarında Dini Öğretmek Bölüm Adı: ,ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Gündüz Eğitim Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 195, ISBN: 975-6859-93-3, Bölüm Sayfaları: - 2009 Bilimsel Kitap Tümü
 • 1 - J. J. Rousseau, Emile and religious education ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Universal journal of educational research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale
 • 2 - TÜRK NİNNİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDANİNCELENMESİ KANAK MEHMET,ÖNDER MUSTAFA,SUBAŞI ÇAĞRI, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 3 - Contribution of plays and toys to childrens value education ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: asian journal of education and training, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale
 • 4 - Kültür ve Turizm Şehirlerinin Tamamlayıcı Unsuru: Oyuncak Müzeleri ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Sivas İnterdisiplinerTurizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
 • 5 - Alevilik Tartışmaları Üzerine ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Zeitscrift für die Welt der Türken, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
 • 6 - Teaching Values with Stories and Tales in the Preschool Period ÖNDER MUSTAFA,KANAK MEHMET, Yayın Yeri: Journal of Education and Practice, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: index copernicus Derleme Makale
 • 7 - CAMİLERDE SUNULAN HİZMETLERİN REHBERLİK VE İLETİŞİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: JASS, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
 • 8 - Din Eğitiminde Başarı İçin Dikkate Alınması Gereken Bir Unsur Olarak İnsan Onuru ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Değerler Eğitimi Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 9 - kur an ve Sünnette İnsan Onuruna Eğitim Açısından Yaklaşım ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Amasya İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 10 - Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Aile Eğitimi ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 11 - Hz.Peygamberin kardeşlik uygulamaları ve günümüz açısından değerlendirilmesi. ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 12 - DKAB Öğretiminin Temelleri ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 13 - Sevgi Din Dili ve Hikayelerin Çocukların Din Eğitimindeki Yeri ve Önemi ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: JASS, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
 • 14 - İslamın İlk Yıllarında Kadın Eğitimi ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Ünv.SBE Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 15 - Milli Mücadele Yıllarında Atatürk Dini Yayınlar ve Din Adamları ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Fırat Ünv.İlahiyat Fak.Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
 • 16 - ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 17 - Yaz Kur an Kurslarında Öğrenci Başarısı ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Ünv.İlahiyat Fak.Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 18 - Medya Kıskacındaki Çocuklar ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Din Bilimleri, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 19 - TEORİK VE PRATİK AÇIDAN YAZ KURAN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMONA BİR BAKIŞ ÖNDER MUSTAFA, Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
 • 1 - TİMUR ve TİMURLULAR DEVLETİNE KARŞI ÖNYARGILI MI BAKIYORUZ? ÖNDER MUSTAFA (28.06.2019-30.06.2019), Yayın Yeri: Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: ISBN-978-605-7875-94-5
 • 2 - TİMUR ve TİMURLULAR DEVLETİNE KARŞI ÖNYARGILI MI BAKIYORUZ? ÖNDER MUSTAFA (28.06.2019-30.06.2019), Yayın Yeri: Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: ISBN-978-605-7875-94-5
 • 3 - Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabına Finlandiya-Türkiye Örnekleminde Eğitim Temelli Bir Bakış ÖNDER MUSTAFA (12.04.2019-14.04.2019), Yayın Yeri: 3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-67570-5-1
 • 4 - Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Çocuklar için Yapılan Düzenlemeler ÖNDER MUSTAFA (14.11.2018-16.11.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-2010-55-6
 • 5 - Kültür ve Turizm Şehirlerinin Tamamlayıcı Unsuru:Oyuncak Müzeleri ÖNDER MUSTAFA (25.04.2018-28.04.2018), Yayın Yeri: 1.Uluslararası çocuk dostu şehir sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 6 - Taassubun Sınırlarını Yıkan Düşünür:İbni Sina ÖNDER MUSTAFA (19.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 2.Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-67570-3-7
 • 7 - Asırlar öncesinden günümüz modern eğitimine İbn-i Sina ile bir yolculuk ÖNDER MUSTAFA (03.11.2017-05.11.2017), Yayın Yeri: 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 8 - ÖNDER MUSTAFA (27.10.2017-29.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 9 - Uygurların eğitim kültür açısından dünyadaki yeri ve önemi ÖNDER MUSTAFA (11.05.2017-15.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-67570-1-3
 • 10 - Yaz Kur an Kurslarında Program uygulama ve Mekanın Öğrenci Başarısına Etkisine Dair Bazı Tespit ve Teklifler ÖNDER MUSTAFA (29.03.2012-31.03.2012), Yayın Yeri: 1.Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978.975.19.5620.O (TK)
 • 11 - SUÇATI İLE İLGİLİ 800/1398 TARİHLİ BİR VAKFİYE ve MUHTEVASI ÖNDER MUSTAFA (24.09.2011-25.09.2011), Yayın Yeri: ULUSLARARASI GÜRÜN SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5487-36-2
 • 12 - Yaz Kur an Kurslarında Öğrenci Başarısı ve Bunu etkileyen Faktörler ÖNDER MUSTAFA (09.07.2010-11.07.2010), Yayın Yeri: Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Yaz Kur'an Kursları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 1 - ÜÇÜ BİR YERDE: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.2019 - 28.11.2019 84.415 00 TÜRK LİRASI
 • 2 - Bilişim Teknolojileri ile Kontrollü Yönlendirme ve Yükseköğrenimde Kalite Artışı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.06.2016 - 24.10.2017 31.980,95 TÜRK LİRASI
 • 3 - Bilişim Teknolojileri ile Kontrollü Yönlendirme ve Yükseköğrenimde Kalite Artışı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.06.2016 - 24.10.2017 40810,00 TÜRK LİRASI
 • Lisans 2019-2020 ATATÜRK VE ÇOCUK Türkçe 6
 • Lisans 2019-2020 ÇEVRE VE EĞİTİM Türkçe 4
 • Lisans 2019-2020 Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Türkçe 4
 • Lisans 2018-2019 ÇOCUK HAKLARI Türkçe 4
 • Lisans 2018-2019 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 6
 • Lisans 2017-2018 Atatürk ve Çocuk Türkçe 12
 • Lisans 2017-2018 Öğretmenlik Meslek Etiği Türkçe 2
 • Lisans 2017-2018 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 4
 • Lisans 2017-2018 Yetişkin Eğitimi Türkçe 4
 • Lisans 2016-2017 ATATÜRK VE ÇOCUK Türkçe 12
 • Lisans 2016-2017 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 6
 • Lisans 2016-2017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 6
 • Lisans 2016-2017 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 8
 • Lisans 2016-2017 YETİŞKİN EĞİTİMİ Türkçe 6
 • Lisans 2015-2016 Atatürk ve Çocuk Türkçe 3
 • Lisans 2015-2016 Çevre ve Eğitim Türkçe 2
 • Lisans 2015-2016 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 8
 • Lisans 2014-2015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
 • Lisans 2014-2015 Çocuk Hakları Türkçe 2
 • Lisans 2014-2015 Din Eğitimi Türkçe 2
 • Lisans 2013-2014 EĞİTİM FELSEFESİ Türkçe 8
 • Lisans 2013-2014 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Türkçe 6
 • Lisans 2013-2014 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 1
 • Lisans 2013-2014 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 6
 • Lisans 2012-2013 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 DİN ve ÇEVRE Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Türkçe 2
 • Lisans 2011-2012 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 2
 • Lisans 2011-2012 İSLAM TARİHİ Türkçe 2
 • Lisans 2011-2012 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2
 • 2019 Akademik Yayın ve Bilim Ödülü Türklerin Dünyası Enstitüsü Yurtdışı Üniversite , ALMANYA
 • Çevre ve Eğitim sergisi Yer: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Düzenleyen(ler): İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD 4.Sınıf Öğrencileri 04.12.2015 - 08.12.2015
 • 2017 - YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU
 • 2016 - Yönetim Kurulu Üyeliği CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU
 • 2012 - MYO/Yüksekokul Müdürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Müftü 1984 - 2011 Kamu