Dr.Öğr. Üyesi UĞUR UĞUR


Dr.Öğr. Üyesi UĞUR UĞUR

GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Pazarlama Tüketici Davranışları,Pazarlama Araştırmaları,Ürün ve Marka Yönetimi
uugur@cumhuriyet.edu.tr |
+90 346 219 10 10 /
 • 2019 - SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR.
 • 2005 - 2019 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.
 • 2014 - 2018 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Tez Adı: Tüketiciler kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını nasıl algılıyor? Tüketici şüpheciliği perspektifinden bir araştırma
 • 2003 - 2007 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Tez Adı: Üniversitelerde halkla ilişkiler faaliyetleri ve bir uygulama
 • 1997 - 2001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR.
  Tez Adı:
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar Bölüm Adı: Doğrudan Pazarlama Reklamlarına Yönelik Tüketici Şüpheciliğinin İkna Bilgisi Modeli Kapsamında Değerlendirilmesi,UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: İVPE, Editör: Zafer Gölen, Sevilay Özer, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 731, ISBN: 978-9940-540-76-0, Bölüm Sayfaları: 355-368 2019 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
 • Tüketici Şüpheciliği Perspektifinden KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI Bölüm Adı: ,UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 230, ISBN: 978-605-7786-09-8, Bölüm Sayfaları: - 2019 Bilimsel Kitap Tümü
 • İŞLETMELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YANSIMALARI Bölüm Adı: DİJİTAL ÇAĞDA PAZARLAMAYA YÖN VEREN YENİ AKIMLAR,UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, Editör: Erhan AYDIN, Uğur UĞUR, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-605-254-156-2, Bölüm Sayfaları: 151-165 2019 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
 • Marka: Kimliği, İmajı, Değeri, Farkındalığı, Güveni, Bağlılığı Bölüm Adı: ,UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Eğitim Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 208, ISBN: 9786057557452, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü
 • Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar Bölüm Adı: TÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİNİN GİDERİLMESİNDE RETORİK UNSURLARIN KULLANIMI,UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP, Yayın Yeri: İKSAD, Editör: Bayram POLAT, Mehmet GÜLER, K. Hakan DERİN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 394, ISBN: 978-605-7923-94-3, Bölüm Sayfaları: 31-49 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
 • 1 - TÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİNDE ETNOSENTRİZM ETKİSİ UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP, Yayın Yeri: BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 2 - Tatilde Nereye Gitsek?Turizmde Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Destinasyon Seçimi UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP, Yayın Yeri: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 3 - KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜKETİCİ ALGILAMALARI VE MARKA TUTUMU İLİŞKİSİ: BİR UYGULAMA ARAŞTIRMASI UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP, Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 4 - GİRİŞİMCİ PAZARLAMA BOYUTLARI İLE FİRMAPERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETİK LİDERLİKTARZLARININ MODERATÖR ETKİSİ UĞUR UĞUR,AYDIN ERHAN,UĞUR SEVTAP, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 5 - UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 6 - Gençlerin Fast Food Tüketimlerinin Sembolik Tüketim Kapsamında Değerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Akademik Bakış, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, ARAŞTIRMAX, ASOS, ANIJI, GOOGLE AKADEMİK, OPEN ACCESS JOURNALS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ Özgün Makale
 • 7 - ALGILANAN MARKA DEĞERİ İLE AMACA YÖNELİK PAZARLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİNTÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ARAŞTIRMA UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat Özgün Makale
 • 8 - AMACA YÖNELİK PAZARLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİNTÜKETİCİ İLGİLENİMİ: TÜKETİCİ-MARKA-AMAÇ UYUMU ÜZERİNEBİR ARAŞTIRMA UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP, Yayın Yeri: BusinessManagement Sduies: An International Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 9 - Tüketim İletişiminin Çocukların Yiyecek Tercihlerindeki Rolü: Ebeveynlerin Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma KILIÇER TUĞBA,UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 10 - TÜKETİM İLETİŞİMİNİN ÇOCUKLARINYİYECEK TERCİHLERİNDEKİ ROLÜ:EBEVEYNLERİN BAKIŞ AÇILARIÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KILIÇER TUĞBA,UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 11 - MAĞAZA İMAJI UNSURLARININ, TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA ÜZERİNE ETKİLERİ: SİVAS AYDINLI HAZIR GİYİM MAĞAZASI ÖRNEĞİ UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBIAD, CiteFactor, Index Copernicus, Academic Keys, ASOS, OAJI, DRJI, iCi, İSAM, Akademik Dizin, tei, Advenced Science İndex, Acarindex, Science Library İndex, SPARC, IIJIF, Scolarsteer Özgün Makale
 • 12 - İYİ BİR YÖNETİM Mİ? İYİ BİR YÖNETİCİ Mİ? İŞTE BÜTÜN MESELE BU: DENEYİMSEL BİR ÇALIŞMA UĞUR SEVTAP,UĞUR UĞUR,SOBA MUSTAFA, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: INDEXCOPERNİCUS, ASOS, DERGİPARK,GOOGLE SCHOLAR, ESJI Özgün Makale
 • 13 - İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARINAKARŞI TÜKETİCİLERİN TUTUMU: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDEBİR ARAŞTIRMA UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP,SOBA MUSTAFA, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: INDEXCOPERNİCUS, ASOS, DERGİPARK,GOOGLE SCHOLAR, ESJI Özgün Makale
 • 14 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ VİRALPAZARLAMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ NDE BİRARAŞTIRMA UĞUR UĞUR,SAYILI MURAT, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat Özgün Makale
 • 15 - ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKALGILARININ CARROLL UN SOSYAL SORUMLULUKBOYUTLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ SİVASBELEDİYESİ NDE BİR UYGULAMA UĞUR UĞUR,SAYILI MURAT, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index Copernicus,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scientific Indexing Services,Akademic Keys,ASI (Advanced Science Index),Sjournals IndexESJI (Eurasian Scientific Journal Index)I2OR Özgün Makale
 • 16 - İNTERNET KULLANICILARININ ONLİNE ALIŞVERİŞ İLGİLENİMDÜZEYLERİ SİVAS İLİ ÖRNEĞİ UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Akademik Bakış, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: open access, arastırmax, asos. Özgün Makale
 • 17 - WEB SİTESİ NİTELİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞİLGİLENİM DÜZEYİNE ETKİLERİ BİR ARAŞTIRMA UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Kesit Akademi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Sobiad, AcademicKeys, Scientific İndexing Services, ESJI, DRJI, MIAR, SPARC Özgün Makale
 • 18 - YÖNETİCİLERİN KİŞİSEL İMAJ VE KURUMSAL İMAJ ALGILAMALARI BİR ARAŞTIRMA UĞUR SEVTAP,UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM Özgün Makale
 • 19 - YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK AYRIMINDA KİŞİSELFARKLILIKLARIN ROLÜ UĞUR SEVTAP,UĞUR UĞUR, Yayın Yeri: ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale
 • 20 - YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN İNTERNETİN HALKLAİLİŞKİLER ALANINDA KULLANIMI BİR UYGULAMA UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP, Yayın Yeri: SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale
 • 1 - FİRMALARİN GİRİŞİMCİ PAZARLAMA BOYUTLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ UĞUR UĞUR,AKKAYA MEHMET ALİ (17.10.2019-20.10.2019), Yayın Yeri: 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 2 - Girişimci Pazarlama Boyutları ile Firma Performansı Arasındaki İlişki ve Etik Liderlik Tarzlarının Moderatör Etkisi UĞUR UĞUR,AYDIN ERHAN,UĞUR SEVTAP (04.09.2019-06.09.2019), Yayın Yeri: II. Business Organization Research Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 3 - Tüketici Şüpheciliğinde Etnosentrizm Etkisi UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP (02.05.2019-04.05.2019), Yayın Yeri: 18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRSİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-69187-0-4
 • 4 - UĞUR SEVTAP,SOBA MUSTAFA,UĞUR UĞUR,ERGÜN REVŞAN (11.04.2019-13.04.2019), Yayın Yeri: 7TH SCF INTERNATIONAL CONFERENCE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 5 - Birinci Elif Mine,SOBA MUSTAFA,UĞUR UĞUR (11.04.2019-13.04.2019), Yayın Yeri: 7TH SCF INTERNATIONAL CONFERENCE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 6 - Tüketici Şüpheciliğinin Giderilmesinde Retorik Unsurların Kullanımı UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP (09.11.2018-11.11.2018), Yayın Yeri: 2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 7 - AMACA YÖNELİK PAZARLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜKETİCİ İLGİLENİMİ Tüketici-Marka-Amaç Uyumu Üzerine Bir Araştırma UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP (12.09.2018-14.09.2018), Yayın Yeri: Business Organization Research (BOR) Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 8 - Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Yönelik Algıları: Şüphecilik ve Marka Bağlılığı Üzerine Bir Profil Araştırması UĞUR UĞUR,KILIÇER TUĞBA (28.06.2018-30.06.2018), Yayın Yeri: 4. International Congress on Politic, Economic and Social Studies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-68010-6-8
 • 9 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına İlişkin Tüketici Algılamaları ve Marka Tutumu İlişkisi: Bir Araştırma UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 7th International Conference on Business Administration (ICBA) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 10 - Kişilik Özelliklerinin Marka Değiştirme Davranışı Üzerine Etkisi: Bir Araştırma UĞUR SEVTAP,UĞUR UĞUR (27.04.2018-29.04.2018), Yayın Yeri: International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 11 - Kurumsal Vatandaşlık ile Liderlik Tarzı İlişkisi: Bir Araştırma UĞUR SEVTAP,UĞUR UĞUR (27.04.2018-29.04.2018), Yayın Yeri: International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 12 - Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Yönelik Şüphecilik Eğilimleri UĞUR UĞUR,KILIÇER TUĞBA (12.04.2018-14.04.2018), Yayın Yeri: 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 978-975-7328-72-8
 • 13 - İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARINAKARŞI TÜKETİCİLERİN TUTUMU: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDEBİR ARAŞTIRMA UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP,SOBA MUSTAFA (21.10.2017-23.10.2017), Yayın Yeri: ASEAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 14 - İYİ BİR YÖNETİM Mİ? İYİ BİR YÖNETİCİ Mİ? İŞTE BÜTÜN MESELE BU: DENEYİMSEL BİR ÇALIŞMA UĞUR SEVTAP,UĞUR UĞUR,SOBA MUSTAFA (21.10.2017-23.10.2017), Yayın Yeri: ASEAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 15 - Tüketicilerin Özsaygı Algılamaları ve Otomobil TercihleriArasındaki İlişki: Bir Araştırma UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP,SOBA MUSTAFA (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 16 - ÇALIŞAN KADINLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİ VE İLLERİN YAŞAM ENDEKSLERİ İLİŞKİSİ UĞUR UĞUR,SARAÇ HAKAN (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 17 - LİDERLİK TARZLARI İLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UĞUR SEVTAP,UĞUR UĞUR,ÖZDEMİR LUTFİYE,DEMİRCİ GÜL (03.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 18 - GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİMLERİNİN SEMBOLİK TÜKETİM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ BİR ARAŞTIRMA UĞUR UĞUR (03.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 19 - MAĞAZA İMAJI UNSURLARININ TEKRAR SATIN ALMA NİYETİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA ÜZERİNE ETKİLERİ SİVAS AYDINLI HAZIR GİYİM MAĞAZASI ÖRNEĞİ UĞUR UĞUR (03.11.2016-05.11.2016), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 20 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM ALIŞKANLIKLARININVİRAL PAZARLAMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ CUMHURİYETÜNİVERSİTESİ NDE BİR ARAŞTIRMA UĞUR UĞUR,SAYILI MURAT (04.12.2015-05.12.2015), Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 21 - ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ DÖRT TEMEL KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BOYUTUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ SİVAS BELEDİYESİ NDE BİR UYGULAMA UĞUR UĞUR,SAYILI MURAT (10.06.2015-13.06.2015), Yayın Yeri: 20. Ulusal Pazarlama Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-06-1814-7
 • 22 - YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK AYRIMINDA KİŞİSELFARKLILIKLARIN ROLÜ UĞUR SEVTAP,UĞUR UĞUR (05.10.2013-05.10.2013), Yayın Yeri: YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 23 - YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN İNTERNETİN HALKLAİLİŞKİLER ALANINDA KULLANIMI BİR UYGULAMA UĞUR UĞUR,UĞUR SEVTAP (27.04.2013-27.04.2013), Yayın Yeri: SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 24 - SUSEHRİ MESLEK YÜKSEKOKULU NUN İLÇEYE SAĞLADIĞI EKONOMİKKATKILAR BİR ARASTIRMA UĞUR SEVTAP,UĞUR UĞUR (25.05.2011-27.05.2011), Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI 6. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • Önlisans 2018-2019 FİNANSAL OKUR YAZARLIK Türkçe 6
 • Önlisans 2018-2019 GENEL MUHASEBE Türkçe 12
 • Önlisans 2018-2019 MUHASEBE SİSTEMİ VE ORGANİZASYONU Türkçe 2
 • Önlisans 2018-2019 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2
 • Önlisans 2017-2018 BANKA VE SİGORTA PAZARLAMASI Türkçe 2
 • Önlisans 2017-2018 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 2
 • Önlisans 2017-2018 FİNANSAL OKUR YAZARLIK Türkçe 2
 • Önlisans 2017-2018 GENEL MUHASEBE Türkçe 4
 • Önlisans 2017-2018 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI Türkçe 4
 • Önlisans 2017-2018 HASAR İŞLEMLERİ Türkçe 2
 • Önlisans 2017-2018 KAMU İDARELERİ MUHASEBE SİSTEMİ Türkçe 2
 • Önlisans 2017-2018 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Türkçe 3
 • Önlisans 2017-2018 MALİYE POLİTİKASI Türkçe 3
 • Önlisans 2017-2018 MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3
 • Önlisans 2017-2018 MUHASEBE SİSTEMİ VE ORGANİZASYONU Türkçe 2
 • Önlisans 2017-2018 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
 • Önlisans 2017-2018 REKLAM KAMPANYALARI Türkçe 3
 • Önlisans 2016-2017 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Türkçe 3
 • Önlisans 2016-2017 BİLGİSAYARLI MUHASEBE II Türkçe 3
 • Önlisans 2016-2017 BÜRO YÖNETİMİ Türkçe 3
 • Önlisans 2016-2017 GENEL MUHASEBE Türkçe 3
 • Önlisans 2016-2017 HALKLA İLİŞKİLER VE SİYASET Türkçe 3
 • Önlisans 2016-2017 KARİYER YÖNETİMİ Türkçe 2
 • Önlisans 2016-2017 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Türkçe 3
 • Önlisans 2016-2017 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
 • Önlisans 2016-2017 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
 • Önlisans 2016-2017 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 2
 • Önlisans 2016-2017 SPONSORLUK VE SOSYAL SORUMLULUK Türkçe 2
 • Önlisans 2016-2017 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3
 • Önlisans 2015-2016 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Türkçe 3
 • Önlisans 2015-2016 ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Türkçe 3
 • Önlisans 2015-2016 HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI Türkçe 3
 • Önlisans 2015-2016 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Türkçe 3
 • Önlisans 2015-2016 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 3
 • Önlisans 2014-2015 Bilgisayarlı Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2014-2015 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
 • Önlisans 2014-2015 Genel Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2014-2015 Kamuoyu ve Etkili İletişim Türkçe 2
 • Önlisans 2014-2015 Reklam Kampanyaları Türkçe 4
 • Önlisans 2014-2015 Reklam Kampanyaları Türkçe 4
 • Önlisans 2014-2015 Reklam Yapım Teknikleri Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Bilgisayarlı Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2013-2014 Genel Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2013-2014 Hasar İşlemleri Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Kamuoyu ve Etkili İletişim Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Pazarlama Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Pazarlama İlkeleri Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Reklam Yapım Teknikleri Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Vergi Hukuku Türkçe 2
 • Önlisans 2012-2013 Bilgisayarlı Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2012-2013 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2012-2013 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
 • Önlisans 2012-2013 Genel Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2012-2013 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3
 • Önlisans 2011-2012 Bilgisayarlı Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2011-2012 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2011-2012 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
 • Önlisans 2011-2012 Genel Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2011-2012 Maliyet Muhasebesi Türkçe 4
 • Önlisans 2011-2012 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3
 • Önlisans 2011-2012 Yönetim Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2010-2011 Bilgisayarlı Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2010-2011 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Genel Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Maliyet Muhasebesi Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3
 • Önlisans 2010-2011 Yönetim Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2009-2010 Bilgisayarlı Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2009-2010 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Genel Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Maliyet Muhasebesi Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3
 • Önlisans 2009-2010 Yönetim Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2008-2009 Bilgisayarlı Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2008-2009 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2008-2009 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
 • Önlisans 2008-2009 Genel Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2008-2009 Maliyet Muhasebesi Türkçe 4
 • Önlisans 2008-2009 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3
 • Önlisans 2008-2009 Yönetim Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2007-2008 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2007-2008 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
 • Önlisans 2007-2008 Genel Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2007-2008 Maliyet Muhasebesi Türkçe 4
 • Önlisans 2007-2008 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3
 • Önlisans 2007-2008 Yönetim Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2006-2007 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2006-2007 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
 • Önlisans 2006-2007 Genel Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2006-2007 Maliyet Muhasebesi Türkçe 4
 • Önlisans 2006-2007 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3
 • Önlisans 2006-2007 Yönetim Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2005-2006 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Türkçe 2
 • Önlisans 2005-2006 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 4
 • Önlisans 2005-2006 Genel Muhasebe Türkçe 4
 • Önlisans 2005-2006 Maliyet Muhasebesi Türkçe 4
 • Önlisans 2005-2006 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3
 • Önlisans 2005-2006 Yönetim Muhasebesi Türkçe 2
 • Lisans 2015-2016 HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 2
 • 2008 - 2012 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ
 • 2005 - 2008 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Koç Allianz Sigorta Müşteri Temsilcisi 2003 - 2005 Diğer