Doç.Dr. SONER DOĞAN


Doç.Dr. SONER DOĞAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi,Eğitim Politikaları,
sodogan@cumhuriyet.edu.tr | snr312@gmail.com
+90 346 219 10 10 / 4753
 • 2012 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • 2006 - 2011 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (DR)
  Tez Adı: Genel lise öğrencilerinin algılarına göre okul tahripçiliği ile okul iklimi arasındaki ilişki
 • 2002 - 2005 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Tez Adı: İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile kullandıkları çatışma çözüm stratejileri arasındaki ilişki
 • 1994 - 1998 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR.
  Tez Adı:
 • OKUL YÖNETİMİ Bölüm Adı: OKUL KÜLTÜRÜ VE İKLİMİ,DOĞAN SONER, Yayın Yeri: ANI YAYINCILIK, Editör: CELAL TEYYAR UĞURLU, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2018 Ders Kitabı Kitap Bölümü
 • EĞİTİM YÖNETİMİNDE LİDERLİK Bölüm Adı: ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI,DOĞAN SONER, Yayın Yeri: PEGEM, Editör: NEZAHAT GÜÇLÜ SERKAN KOŞR, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-318-401-0, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
 • Eğitim yönetiminde liderlik Teori araştırma ve uygulama Bölüm Adı: ,DOĞAN SONER, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Ed: Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ Ed. Yardımcısı:Dr. Serkan KOŞAR , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 461, ISBN: 978-605-318-401-0, Bölüm Sayfaları: 97-141 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Bölüm Adı: EĞİTİMİN İŞLEVLERİ,DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: EĞİTEN, Editör: CELAL TEYYAR UĞURLU, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Ders Kitabı Kitap Bölümü
 • 1 - Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmen Motivasyonunaİlişkin Algı ve Görüşleri DOĞAN SONER,koçak osman, Yayın Yeri: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 2 - Conflicts Management Model in School A Mixed Design Study DOĞAN SONER, Yayın Yeri: Journal of Education and Learning, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC Özgün Makale
 • 3 - Are seminar periods supportive of the professional development of social studies teachers DEMİR SELÇUK BEŞİR,DOĞAN SONER,ATASOY TURGAY, Yayın Yeri: Journal of Education and Learning, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ERICGale's Academic DatabasesGoogle ScholarJournalSeekJournalTOCsMIAROpen Access Journals Search Engine(OAJSE)PKP Open Archives HarvesterProQuestSHERPA/RoMEOStandard Periodical DirectoryWorldcat Academic KeysCNKI ScholarEBSCOhost Özgün Makale
 • 4 - The Constructivist Approach I have heard about it but I have never seen it An Example of Exploratory Sequential Mixed Design Study on Social Studies Teacher Education in Turkey POLAT AHMET,DOĞAN SONER,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Internatıonal Journal Of Hıgher Educatıon, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC Cabell's DirectoryEBSCOhost Google ScholarLockssPKP Open Archives HarvesterProQuestSHERPA/RoMEOThe Standard Periodical Directory Özgün Makale
 • 5 - Model of Values Based Management Process in Schools A Mixed Design Study DOĞAN SONER, Yayın Yeri: Internatıonal Journal of Hıgher Educatıon, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC Özgün Makale
 • 6 - Okul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin öğretmenlerin algı ve görüşleri DOĞAN SONER,ÇETİN ŞAHİN,OSMAN KOÇAK, Yayın Yeri: Kuramsal Eğitim Bilimleri Dergisi., Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) Özgün Makale
 • 7 - Öğreten okulların tamamlayıcısı öğrenen okullar DOĞAN SONER,YİĞİT YAKUP, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO, ASOS, DOAJ Özgün Makale
 • 8 - Öğretmen görüşlerine göre obezitenin eğitim öğretim süreçlerine yansımaları DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,METİN ÇETİNKAYA, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO, ASOS, DOAJ Özgün Makale
 • 9 - Hayat Boyu Öğrenme Ölçeği (HBÖÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DOĞAN SONER,KAVTELEK CAHİT, Yayın Yeri: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 10 - Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının ÖğretmenlerinAlgı ve Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,KAYA Orhan, Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale
 • 11 - A Metaphorical Study about Transported Education in Turkey TOPÇU İHSAN,UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,KAVTELEK CAHİT, Yayın Yeri: Journal of Education and Human Development, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: CrossRefCabell'sUlrich'sGriffith Research OnlineGoogle ScholarEducation.eduInformaticsUniverse Digital LibraryStandard Periodical DirectoryGaleOpen J-GateEBSCOJournal SeekDRJIProQuestBASEInfoBase IndexOCLCIBSSAcademic Journal DatabasesScientific Index Özgün Makale
 • 12 - Hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenme kavramına ilişkin görüşleri bir metafor analizi DOĞAN SONER,KAVTELEK CAHİT, Yayın Yeri: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM EBSCO ASOS, DOAJ, COPERNICUS Özgün Makale
 • 13 - Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokulYöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkinGörüşleri DOĞAN SONER,HİLAL ÇALMAŞUR,DEMİR DURAN, Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale
 • 14 - Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,İHSAN TOPÇU,YİĞİT YAKUP, Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ##TUBİTAK - ULAKBİM##EBSCOhost##The Directory of Open Access Journals - DOAJ##Türk Eğitim İndeksi##Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Özgün Makale
 • 15 - Hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları DOĞAN SONER,KAVTELEK CAHİT, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Index, Tübitak ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale
 • 16 - Serbest kıyafet uygulaması kim ne söyledi UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,İHSAN TOPÇU,DEMİR AHSEN, Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: rastirmax Bilimsel Yayın İndeksi- Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)- EBSCO Information Services- PEGEM Eğitim Bilimleri İndeksi- Türk Eğitim İndeksi- TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Özgün Makale
 • 17 - Relationship between Ethical Leadership Behaviors of School Administrators and Teachers Perceptions about Organizational Cynicism DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Gazi Üniversity Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI WEB OF SCIENCE TÜBİTAK-ULAKBİM EBSCOhostIndex Copernicus ASOS TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TE Özgün Makale
 • 18 - Öğrenen okul ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,YİĞİT YAKUP, Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale
 • 19 - Attitudes towards knowledge management of school administrators and teachers working in turkish schools DOĞAN SONER,YİĞİT YAKUP, Yayın Yeri: Alberta Journal of Educational Research (AJER),, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC, Australian Education Index, Academic OneFile; ArticleFirst; Arts and Humanities Search; Australian Education Index; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts (Selective); Canadian Business and Current Affairs Complete (CBCA); Canadian Business and Current Affairs Education (CBCA); Communication Abstracts Online; Contents Pages in Education; Current Abstracts; EBSCOhost Education Research Complete; Education Research Index; Educational Administration Abstracts; Educational Research Ab Özgün Makale
 • 20 - Yönetici görüşlerine göre meb 2013 yılı yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliği DOĞAN SONER,DEMİR SELÇUK BEŞİR,PINAR MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) Özgün Makale
 • 21 - Okul kültürünün akademisyen görüşlerine göre değerlendirilmesi DOĞAN SONER, Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Index Copernicus, UlAKBIM ve ASOS Özgün Makale
 • 22 - Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,KARAKAŞ HAMDİ, Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Ebsco SOCINDEX Index Copernicus (IC) TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı EBSCOhost Özgün Makale
 • 23 - 4 4 4 Eğitim Sisteminin Okul Paydaşlarına Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin Yönetici Görüşlerine Göre İncelenmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,DEMİR AHSEN, Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Ebsco SOCINDEX Index Copernicus (IC) TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı EBSCOhost Özgün Makale
 • 24 - Okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki iletişim sürecinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,YILDIRIM TUTKU,EROL KARABULUT, Yayın Yeri: Turkish Journal of Education, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS IndeksDOAJEBSCO Education Resources IndexGoogle ScholarIndex Copernicus (ICV 2012: 3,15)Türk Eğitim İndeksi (TEİ) Özgün Makale
 • 25 - Okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki DOĞAN SONER,OSMAN KOÇAK, Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi- Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)- EBSCO Information Services- PEGEM Eğitim Bilimleri İndeksi- Türk Eğitim İndeksi- TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Özgün Makale
 • 26 - Okul yöneticileri ve öğretmenlerin bilgi yönetimi tutumları ile öğrenen okul algıları arasındaki ilişki DOĞAN SONER,YİĞİT YAKUP, Yayın Yeri: 19 Mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: UlakbimArastırmaxAsos İndeksPegem Eğitim Bilimleri İndeksi Özgün Makale
 • 27 - 4 4 4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi DOĞAN SONER,DEMİR SELÇUK BEŞİR,PINAR MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Ilköğretim onlıne, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA eJournals in Education NewJour EBSCO ve ULAKBİM Özgün Makale
 • 28 - Öğretmenlerin Sınıf Ortamında Karşılaştıkları İstenmeyen Davranışlar ve Bu Davranışlarla Baş Etme Stratejileri UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,ŞÖFORTAKIMCI GAMZE,AY DENİZ,HIZIR ZORLU, Yayın Yeri: Turkısh Study, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale
 • 29 - Teacher Student Relationships Across Teaching Careers of Turkish EFL Teachers ÇETİN ŞAHİN,HASANBEY ELLİDOKUZOĞLU,DOĞAN SONER, Yayın Yeri: Educational Research and Reviews, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC Google Scholar Genamics Journal Seek Özgün Makale
 • 30 - Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi Nitel Bir Araştırma DOĞAN SONER,DEMİR SELÇUK BEŞİR,TURAN NAZAN, Yayın Yeri: Turkısh Study, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale
 • 31 - 4 4 4 yeni eğitim sistemi nin yansimalari beşinci siniflardaki eğitim öğretim sürecinin branş öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi DEMİR SELÇUK BEŞİR,DOĞAN SONER,PINAR MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Turkish Study, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale
 • 32 - Öğretmenlerin öğretmen liderliği davranışlarına ilişkin görüşleri YİĞİT YAKUP,DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Uluslararası Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale
 • 33 - Genel Lise Öğrencilerinin Okul Tahripçiliği Algıları DOĞAN SONER,DEMİR İSMAİL, Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 34 - Lise öğrencilerinin okul iklimi algıları DOĞAN SONER, Yayın Yeri: Adıyaman Universty Journal of Social Sciences, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Adıyaman Universty Journal of Social Sciences Özgün Makale
 • 35 - Öğretmen ve yönetici görüşlerine göre ilköğretim okulu yöneticilerinin kullandiklari çatişma çözüm stratejileri DOĞAN SONER, Yayın Yeri: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS İndex Özgün Makale
 • 36 - İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile kullandiklari çatişma çözüm stratejileri arasindaki ilişki DOĞAN SONER, Yayın Yeri: Eğitim ve Öğretim Araştirmalari Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: asos, araştırmax, OAJI, DRJI Özgün Makale
 • 37 - Okul tahripçiliğine ilişkin kuramsal bir çözümleme DOĞAN SONER, Yayın Yeri: Adıyaman Universty Journal of Social Sciences, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS (AKADEMİA SOSYAL BİLİMLER), ACADEMICKEYS, AKADEMİK DİZİN, ARASTİRMAX, DOAJ, DRJI, EBSCOHOST, İSAM, NEWJOUR, OAJI, OCLC WORLD CAT, RESEARCH BİBLE, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ,ULAKBİM Özgün Makale
 • 38 - Genel lise öğrencilerinin algılarına göre okul tahripçiliği ile okul iklimi arasındaki ilişki DOĞAN SONER, Yayın Yeri: Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Host - Education Research Complete ulakbim Özgün Makale
 • 39 - Öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri DOĞAN SONER, Yayın Yeri: Inonu Unıversity Journal of The Faculty of Education, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri TabanıDOAJ (Directory of Open Access Journals)EDNA (Education Network Australia)NEWJOUR (Electronic Journals & Newsletters)The Intute Social Sciences DatabaseIndex Copernicus TMEBSCO (Educational Research Complete)Cabell?s Directory- (Educational Psychology & Administration)ASOS Index Özgün Makale
 • 1 - Ortaokul Öğretmenlerinin Türk Eğitim Sistemini Tanıma Durumuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi DOĞAN SONER,ÇAĞRI GEZER (10.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 13.UEYK Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 2 - ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN SAYGINLIĞINA İLİŞKİN ALGI VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ DOĞAN SONER,boyraz faih (10.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 13. U.EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 3 - Sivas İlinde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul İklimine Etkisinin İncelenmes DOĞAN SONER,ÖZDEMİR ÇETİN (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: EJER Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 4 - Sınıf ögretmenlerinin liderlik kavramına ve ilkokul yöneticilerinden bekledikleri liderlik davranıslarına iliskin görüsleri DOĞAN SONER,HİLAL ÇALMAŞUR,DEMİR DURAN (21.05.2015-22.05.2015), Yayın Yeri: 14. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 5 - Ortaokul yöneticilerinin liderlik kavramına ve ortaokul yöneticilerinden beklenen liderlik davranıslarınailiskin görüsleri DOĞAN SONER,DEMİR DURAN,HİLAL ÇALMAŞUR (20.05.2015-22.05.2015), Yayın Yeri: VII. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 6 - Okullarda yürütülen seminer dönemlerine ilişkin öğretmen görüşleri İHSAN TOPÇU,UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER (05.06.2014-08.06.2014), Yayın Yeri: 6.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi.Hacettepe Üniversitesi, Ankara Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 7 - Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,İHSAN TOPÇU,YİĞİT YAKUP,DEMİR İSMAİL (29.05.2014-31.05.2014), Yayın Yeri: 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu,Dumlupinar Üniversitesi, Kütahya Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 8 - Kim ne söyledi Serbest kıyafet uygulaması UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,İHSAN TOPÇU,DEMİR AHSEN (08.05.2014-10.05.2014), Yayın Yeri: 9. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Siirt Üniversitesi, Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 9 - Sosyal bilgiler öğretmenlerinin seminer dönemleri hakkında görüşlerinin değerlendirilmesİ ATASOY TURGAY,DEMİR SELÇUK BEŞİR,DOĞAN SONER (28.04.2014-30.04.2014), Yayın Yeri: International Symposium on Social Studies Education III. Gazi Üniversitesi, Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 10 - Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile değerlere göre yönetim becerilerinin incelenmesi UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,KAYA ORHAN (07.11.2013-09.11.2013), Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Marmara Universitesi, Istanbul. Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 11 - Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,GAMZE ŞÖFÖRTAKIMCI,AY DENİZ,HIZIR ZORLU (07.11.2013-09.11.2013), Yayın Yeri: 8. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Marmara Universitesi, Istanbul. Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 12 - Öğretmenlerin okullarda yürütülen rehberlik çalişmalarinin niteliği hakkindaki görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,GAMZE ŞÖFÖRTAKIMCI (03.10.2013-05.10.2013), Yayın Yeri: 4.Eğitim Yönetimi Forumu- Balıkesir Ünversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir. Ulusal Poster ISBN:
 • 13 - Öğretmenlerin olumlu sinif iklimi oluşturmaya ilişkin görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,HALİL İBRAHİM DAĞDELER (03.10.2013-05.10.2013), Yayın Yeri: 4. Eğitim Yönetimi Forumu- Balıkesir Ünversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir Ulusal Poster ISBN:
 • 14 - Öğretmen görüşlerine göre okulun kalitesini belirleyen unsurlar DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,İHSAN TOPÇU (11.09.2013-13.09.2013), Yayın Yeri: Eğitim Yönetimi Forumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
 • 15 - Okul ve çevre ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,HİCRET KAYA (05.09.2013-07.09.2013), Yayın Yeri: 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 16 - Okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki iletişim sürecinin ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,TUTKU YILDIRIM,EROL KARABULUT (20.06.2013-22.06.2013), Yayın Yeri: V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 17 - Okullarda yaşanan değişim süreçlerine ilişkin yönetici görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,HALİL İBRAHİM DAĞDELER,METİN ÇETİNKAYA (20.06.2013-22.06.2013), Yayın Yeri: V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 18 - Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin okul iklimine ilişkin tutum ve davranışları DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,HIZIR ZORLU (06.06.2013-09.06.2013), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-60682-6-3
 • 19 - Okullarda yabancılaşma ve bağlanma üzerine nitel bir araştırma DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,ESMA KARAHAN,HİCRET KAYA (06.06.2013-09.06.2013), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-60682-6-3
 • 20 - Öğretmenlerin sınıf içi iletişim sürecine ilişkin görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,AYŞE GÖKTEPE (23.05.2013-25.05.2013), Yayın Yeri: 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 21 - Sinif yönetiminde öğretmen davranışları Nitel bir çalışma UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,KARAKAŞ HAMDİ (23.05.2013-25.05.2013), Yayın Yeri: 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 22 - Yöneticilerin karar verme becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,AY DENİZ (10.05.2013-11.05.2013), Yayın Yeri: 4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4735-23-5
 • 23 - Öğretmenlerin değerler eğitimi üzerine görüşleri DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,METİN ÇETİNKAYA (10.05.2013-11.05.2013), Yayın Yeri: 4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4735-23-5
 • 24 - Yeni ilköğretim programi bağlaminda sinif öğretmenleri görüşlerine göre insan haklari ve demokrasi bilincinin kazandirilmasinda ders kitaplarinin yeri nitel bir çalişma DİLCİ TUNCAY,DOĞAN SONER,BAYRAK İLHAMİ (24.05.2012-26.05.2012), Yayın Yeri: 11.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize Üniversitesi, Rize. Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 25 - Eğitim müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerine yönelik olarak yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin algıları DOĞAN SONER,CEYHUN DUR (22.06.2011-24.06.2011), Yayın Yeri: 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 26 - Eğitim müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerine yönelik olarak yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin algıları DOĞAN SONER (-), Yayın Yeri: 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 1 - TÜRKİYE YETİŞKİN ÖĞRENME PROJESİ Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MEB Uzman Avrupa Birliği Tamamlandı 01.09.2012 - 31.08.2014 483.120 EURO
 • Lisans 2013-2014 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 2
 • Lisans 2013-2014 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
 • Lisans 2013-2014 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
 • Lisans 2012-2013 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
 • Lisans 2012-2013 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
 • Lisans 2011-2012 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3
 • Lisans 2011-2012 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2
 • Lisans 2011-2012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 2
 • Yüksek Lisans 2014-2015 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2013-2014 Eğitimde Liderlik Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2013-2014 Okul kültürü ve iklimi Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2012-2013 Yönetim Psikolojisi Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2019 Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven hakkındaki algıları ve görüşleri BURAK KARAKUŞ
 • Yüksek Lisans 2019 Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının değerlendirilmesi ESMA KARAHAN
 • Yüksek Lisans 2018 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLKOKULU/ORTAOKULU OKUL YÖNETİMİ BAĞLAMINDA BİR OKUL YÖNETİM MODELİ ÇALIŞMASI BÜŞRA KOÇ
 • Yüksek Lisans 2018 OKUL YÖNETİCİSİ ATAMA TÜRLERİNİN, ÖĞRETMENLER, OKUL YÖNETİCİLERİ VE EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN NİTEL BİR ANALİZİ İNAYET SAYAN
 • Yüksek Lisans 2016 Sivas ilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okul iklimine etkisine ilişkin görüşlerin incelenmesi ÇETİN ÖZDEMİR
 • Yüksek Lisans 2016 Okullarda hayat boyu öğrenme kültürüne ilişkin öğretmenlerin algı ve görüşleri AYŞE ÇALIŞKAN TOYOĞLU
 • Yüksek Lisans 2015 Öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin değerlendirilmesi (Giresun Üniversitesi örneği) AYŞAD GONCA GÜNER
 • Yüksek Lisans 2014 Hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları ve görüşleri CAHİT KAVTELEK
 • Yüksek Lisans 2014 Örgütsel bağlılık ve tükenmişlik arasındaki ilişkinin matematik öğretmenlerinin algılarına göre incelenmesi ZEYNEP AKGÜL
 • Yüksek Lisans 2014 OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAKTER EĞİTİMİNE İLİŞKİN ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ RAMAZAN BEYDİLİ
 • Yüksek Lisans 2013 Bazı değişkenlere göre okul yöneticileri ve öğretmenlerin bilgi yönetimi tutumları ile öğrenen okul (örgüt) algıları arasındaki ilişki YAKUP YİĞİT
 • Yüksek Lisans 2013 Ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin sosyal iletişim becerileri ile branş öğretmenlerinin motivasyonu arasındaki ilişki OSMAN KOÇAK
 • Yüksek Lisans 2013 ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA VE GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ YETERLİKLERİ HİCRET KAYA
 • 2017 - Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • 2012 - 2013 Bölüm Başkan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI uzman 2012 - 2014 Kamu