Dr.Öğr. Üyesi MUSTAFA ERSOY


Dr.Öğr. Üyesi MUSTAFA ERSOY

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Temel Alanı Eğitim Bilimleri Eğitim/Öğretim Teknolojileri,Eğitim Programları ve Öğretim,Hayat Boyu Öğrenme
mersoy@cumhuriyet.edu.tr |
+90 346 219 10 10 /
 • 2014 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • 2009 - 2011 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • 2006 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • 2009 - 2014 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI (YL) (TEZLİ)
  Tez Adı: Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Tam Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi
 • 2011 - 2014 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
  Tez Adı:
 • 2006 - 2009 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  Tez Adı: Uzaktan Eğitim-Öğretimin Yönetimi
 • Bölüm Adı: Social Media and Children,ERSOY MUSTAFA, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Gülşah Sarı, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 423, ISBN: 9781522557333, Bölüm Sayfaları: 11-23 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
 • Eğitbilim Pedandragoji Bölüm Adı: Eğitimin Teknolojisi,ERSOY MUSTAFA, Yayın Yeri: Ütopya, Editör: Erdal Toprakcı, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 9786059378093, Bölüm Sayfaları: 423-446 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
 • Eğitim Bilimine Giriş Bölüm Adı: İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim,ERSOY MUSTAFA,İZCİ EYÜP, Yayın Yeri: Eğiten Kitap, Editör: Celal Teyyar Uğurlu, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 297, ISBN: 978-605-4757-55-8, Bölüm Sayfaları: 289-297 2015 Ders Kitabı Kitap Bölümü
 • 1 - Okulöncesi Eğitimi Alanındaki Araştırmaların Yönelimleri: Bir İçerik Analizi ERSOY MUSTAFA,ÇİFÇİ MEHTAP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 2 - 0-12 Yaş Aralığındaki Çocukların Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Belirlenmesi DİLCİ TÜNCAY,ARSLAN AYSEL,ERSOY MUSTAFA, Yayın Yeri: Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 3 - Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Sunulan Derslere Yönelik Bakış Açısı BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,ERSOY MUSTAFA, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Social and Economics, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus, Google Scholor, Asos Index Özgün Makale
 • 4 - OKUL ÖNCESİNDE REHBERLİK HİZMETLERİNİN GEREKLİLİĞİNİN REHBER ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİDOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ KANAK MEHMET,ERSOY MUSTAFA,YERLİYURT NAZLI SILA, Yayın Yeri: EKEV AKADEMİ, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
 • 5 - Developing the Attitude Scale for Islamic Law Lesson ERSOY MUSTAFA,İZCİ EYÜP, Yayın Yeri: Journal of Education and Practice, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale
 • 6 - 5. Sınıf Türkçe Öğretim Programının Okuma Öğrenme Alanında Yer Alan Kazanımların Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ERSOY MUSTAFA,KURGA HATİCE, Yayın Yeri: e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
 • 7 - 9 Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Sivas İli Örneği ERSOY MUSTAFA, MERTER FERİDUN, Yayın Yeri: e- International Journal of Educational Research, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: indexcopernicus, asosindex Özgün Makale
 • 8 - Kitle İletişim Araçlarının Okul Bırakma Üzerindeki Etkisi ERSOY MUSTAFA, ARIBAŞ SEBAHATTİN, Yayın Yeri: Prensesim Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
 • 9 - Özellikle kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşmalarını etkileyen faktörler Sivas ili örneği TOPRAKCI ERDAL, ERSOY MUSTAFA, YÜCEL HİLAL, BOZPOLAT EBRU, DAĞDEVİREN İCLAL, YILDIZ HATİCE, Yayın Yeri: Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Hibe Programı Prensesim Projesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
 • 1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ OYUN OYNAMA BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ ERSOY MUSTAFA,YILDIZ HANİFE,ÇİFÇİ MEHTAP (14.11.2018-16.11.2018), Yayın Yeri: 1st International Multidiciplinary Digital Addiction Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 2 - EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ERSOY MUSTAFA,TOPCU İHSAN,TAŞDEMİRCANAN AYLİN (14.11.2018-16.11.2018), Yayın Yeri: 1st International Multidiciplinary Digital Addiction Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 3 - ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ1 ERSOY MUSTAFA,TOPDAĞI MİNE,YILDIZ TUĞBA (14.11.2018-16.11.2018), Yayın Yeri: 1st International Multidiciplinary Digital Addiction Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 4 - BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,ERSOY MUSTAFA (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9623-76-6
 • 5 - Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri ERSOY MUSTAFA (27.10.2017-28.12.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 6 - TOPCU İHSAN,ERSOY MUSTAFA (27.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 7 - Eğitim Yönetiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri TOPCU İHSAN,ERSOY MUSTAFA (27.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 8 - Türkler ve Göçebelik Üzerine Bir Değerlendirme ERSOY MUSTAFA (21.07.2017-21.07.2017), Yayın Yeri: Türk Birliği Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 9 - Ortaokul Düzeyinde Algoritma Öğretiminde Oyunla Öğrenme Örneği ERSOY MUSTAFA,Topdağı Mine (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: IV th International Eurasian Educational Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN:
 • 10 - Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinin fiziksel ve sosyal yeterliliğine ilişkin algıları TOPCU İHSAN,ERSOY MUSTAFA (12.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 11 - Mikro Öğretim Yönteminin İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinde Gösterdikleri Ders İçi Performansa Etkisi GÜNEY KAAN, ERSOY MUSTAFA (20.05.2010-22.05.2010), Yayın Yeri: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 12 - Uzaktan Öğretimde Öğretmen Rolleri ERSOY MUSTAFA, TOPRAKCI ERDAL (16.04.2008-18.04.2008), Yayın Yeri: II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 13 - Türkiye deki Eğitim Fakültelerinin Web Sayfalarının İncelenmesi ERSOY MUSTAFA, EREN GÜLÇİN, DAĞDEVİREN İCLAL. IŞIK ÖZGÜR (05.09.2007-07.09.2007), Yayın Yeri: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 1 - Proje Kültürünün Oluşturulması ve Akademik Girişimcilik Eğiliminin Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 30.05.2017 - 1900000 TÜRK LİRASI
 • 2 - Cumhuriyet Üni Uzaktan Eğitim Merkezi Uzman DİĞER Tamamlandı - 3000000
 • 3 - Atatürkün Eğitim Felsefesi Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 10000
 • Lisans 2019-2020 Öğretim Teknolojileri Türkçe 10
 • Lisans 2019-2020 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 12
 • Lisans 2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 4
 • Lisans 2018-2019 Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 6
 • Lisans 2018-2019 Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 6
 • Lisans 2018-2019 Temel Bilgi Teknolojileri - II Türkçe 12
 • Lisans 2017-2018 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
 • Lisans 2017-2018 Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 4
 • Lisans 2017-2018 Temel Bilgi Teknolojileri - II Türkçe 12
 • Lisans 2017-2018 Tıp Eğitiminde Bilgisayar Dersi Türkçe 2
 • Yüksek Lisans 2019-2020 Akademik Çeviri I Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2019-2020 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Türkçe 6
 • Yüksek Lisans 2018-2019 Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar Türkçe 6
 • Yüksek Lisans 2018-2019 Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2017-2018 Davranış Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
 • Yüksek Lisans 2017-2018 Davranış Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2017-2018 Davranış Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2017-2018 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 6
 • Yüksek Lisans 2016-2017 Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2015-2016 Program Geliştirme ve Değerlendirme Türkçe 1
 • Yüksek Lisans 2019 Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Derslerine Yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Etkililiğinin Başarı Testleri ile Değerlendirilmesi HAKAN DOĞAN
 • Yüksek Lisans 2019 Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Matematik Dersi İçeriklerinin Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı Açısından Değerlendirilmesi TUĞBA ŞAHİN KESER
 • Yüksek Lisans 2019 Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri kullanımının hayat boyu öğrenme tutumlarına etkisi MİNE TOPDAĞI
 • Yüksek Lisans 2018 Okulöncesi eğitimi alanındaki araştırmaların yönelimleri: Bir içerik analizi MEHTAP ÇİFÇİ
 • 2018 - Bölüm Bşk. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2017 - Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK ENFORMATİK BÖLÜMÜENFORMATİK ANABİLİM DALI
 • 2016 - Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • 2016 - Bölüm Başkan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • 2015 - Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • MEB Tarsus Bilgisayar Öğretmenliği 2004 - 2006 Diğer
 • e- International Journal of Educational Research Dergisi Sahibi ve Editör 2010 - Diğer