Dr.Öğr. Üyesi AYTEN EKİNCİ


Dr.Öğr. Üyesi AYTEN EKİNCİ

GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU
Mühendislik Temel Alanı Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Gıda Biyoteknolojisi,Gıda Mikrobiyolojisi,Gıda Teknolojileri
agulluce@cumhuriyet.edu.tr | aytengulluce@hotmail.com
+90 346 219 10 10 /
 • 2012 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA TEKNOLOJİSİ PR.
 • 2009 - 2012 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA TEKNOLOJİSİ PR.
 • 2009 - 2016 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ (DR)
  Tez Adı: Gıda katkı maddesi olarak kullanılabilecek rekombinant jelatin üretimi için COL1A1 gen fragmanlarının maya sisteminde (Pichia pastoris) transkripsiyonu
 • 2006 - 2009 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
  Tez Adı: Farklı hayvan türlerin ısıl işlem uygulanmış et karışımlarında real-tıme PCR tekniği ile tespit edilmesi
 • 2001 - 2006 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR.
  Tez Adı:
 • 1 - Transcription of A Bovine Collagen Gene Fragment In Yeast Pichia Pastoris Cells KESMEN ZÜLAL,GÜLLÜCE AYTEN,YETİM HASAN, Yayın Yeri: Journal of Food Processing & Technology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özet
 • 2 - TAQMAN BASED DUPLEX REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION APPROACH FOR THE DETECTION AND QUANTIFICATION OF DONKEY AND PORK ADULTERATIONS IN RAW AND HEAT PROCESSED MEATS Zülal Kesmen, Ayten Güllüce, Mustafa T Yilmaz, Ahmet E Yetiman, Hasan Yetim, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
 • 3 - Detection of seagull meat in meat mixtures using real time PCR analysis KESMEN ZÜLAL,ÇELEBİ SEZER YASEMİN,GÜLLÜCE AYTEN,YETİM HASAN, Yayın Yeri: Food Control, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
 • 4 - Combination of culture dependent and culture independent molecular methods for the determination of lactic microbiota in sucuk KESMEN ZÜLAL,YETİMAN AHMET EVREN,GÜLLÜCE AYTEN,YILMAZ NAZİFE,SAĞDIÇ OSMAN,ÇETİN BÜLENT,ADIGÜZEL AHMET,ŞAHİN FİKRETTİN,YETİM HASAN, Yayın Yeri: International Journal of Food Microbiology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
 • 5 - Identi cation of meat species by TaqMan based real time PCR assay KESMEN ZÜLAL,GÜLLÜCE AYTEN,ŞAHİN FİKRETTİN,YETİM HASAN, Yayın Yeri: MEAT SCIENCE, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
 • 1 - Gıda Sanayinde Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilecek Rekombinant Sığır Jelatininin Pichia pastoris te Ekspresyonu GÜLLÜCE AYTEN,KESMEN ZÜLAL,ÇİMEN HÜSEYİN (18.12.2015-19.12.2015), Yayın Yeri: 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 2 - An Alternative Halal Gelatin Source Recombinant Gelatin GÜLLÜCE AYTEN,KESMEN ZÜLAL (30.10.2015-31.10.2015), Yayın Yeri: Uluslararası 3. Helal ve Sağlıklı Gıda kongresi Uluslararası Poster ISBN:
 • 3 - Takviye edici gıda ürünlerinin kapsüllerinde PCR yöntemi ile tür tayini KESMEN ZÜLAL,GÜLLÜCE AYTEN,YETİM HASAN (30.10.2015-31.10.2015), Yayın Yeri: Uluslararası 3. Helal ve Sağlıklı Gıda kongresi Uluslararası Poster ISBN:
 • 4 - Quantitive Detection Of Viable Escherichia Coli O157 H7 In Heat Treated Ground Meat Using The Combination Of Propidium Monoazide And Real Tıme PCR Assay KESMEN ZÜLAL,GÜLLÜCE AYTEN,YETİM HASAN (23.08.2015-28.08.2015), Yayın Yeri: 61st International Congress of Meat Science and Technology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 5 - pksL 1 Genine Özgül PCR Yöntemi ileAflatoksikojenik Aspergillus flavus Türlerinin Tespiti KESMEN ZÜLAL,YETİMAN AHMET EVREN,GÜLLÜCE AYTEN (04.06.2014-07.06.2014), Yayın Yeri: 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
 • 6 - Hindi Eti Ürünlerinde Farklı Türlere Ait Etlerin Real Time Pcr Ile Tespiti Güllüce A, Etgü H, Kesmen Z, Yetim H (06.12.2012-07.12.2012), Yayın Yeri: II. Et Ürünleri Çalıştayı "İşlenmiş Kanatlı Et Ürünleri", MANİSA, TÜRKİYE, Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
 • 7 - ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ ET KARIŞIMLARINDA REAL TİME PCR TEKNİĞİ İLE TÜRTAYİNİ GÜLLÜCE AYTEN,KESMEN ZÜLAL (19.11.2011-20.11.2011), Yayın Yeri: 1. Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 8 - Identification and Quantification of Mycotoxigenic Fungi in Foods A Review of Real Time PCR Applications in Food Safety KESMEN ZÜLAL,GÜLLÜCE AYTEN,ERDEM İLKER,YETİMAN AHMET EVREN,YETİM HASAN (12.10.2011-14.10.2011), Yayın Yeri: 4th International Congress on Food and Nutrition / 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety Uluslararası Poster ISBN:
 • 9 - Detection of aflatoxin producing Aspergillus species in Turkish red peppers by using PCR based methods KESMEN ZÜLAL,GÜLLÜCE AYTEN,ERDEM İLKER,YETİMAN AHMET EVREN,YETİM HASAN (12.10.2011-14.10.2011), Yayın Yeri: 4th International Congress on Food and Nutrition, MycoRed Workshop Uluslararası Poster ISBN:
 • 10 - The PCR DGGE analysis of the microbial ecology of Turkish sausage sucuk GÜLLÜCE AYTEN (17.08.2009-21.08.2009), Yayın Yeri: 53rd International Congress of Meat Science and Technology Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
 • 11 - Et Ürünlerinde Kullanılan Farklı Tür Hayvan Etlerinin Tespitinde Real Time PCR Tekniği GÜLLÜCE AYTEN (21.05.2008-23.05.2008), Yayın Yeri: Türkiye 10. Gıda Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 12 - Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Jelatinin Orijininin Real Time PCR ile Tespiti GÜLLÜCE AYTEN (28.10.2007-31.10.2007), Yayın Yeri: 15. Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN:
 • 1 - Gıda Sanayi İçin Mikrobiyal Jelatin Üretimi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.08.2015 - 01.08.2016
 • 2 - Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilecek Rekombinant Jelatinin Mayada Pichia pastoris Üretimi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.03.2013 - 27.03.2016
 • 3 - Gıdalarda Hile Amacıyla Kullanılan Bitkisel Kaynaklı Bileşenlerin Tespiti İçin Kit Üretimine Yönelik YöntemGeliştirilmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 01.08.2011 - 01.12.2013
 • 4 - KIRMIZIBİBERDE AFLATOKSİN OLUŞUMUNA NEDEN OLAN ASPERGİLLUS PARASİTİCUS TÜRÜNÜN REAL TİME PCR TEKNİĞİ İLE KANTİTATİF OLARAK TAYİNİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 10.01.2007 - 21.11.2012
 • 5 - KEFİRDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİ VE MAYALARIN MOLEKÜLER TEKNİKLER İLE TANIMLANMASI Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 15.06.2009 - 15.12.2011
 • 6 - Gıda kaynaklı patojen bakterilerin belirlenmesinde PMA real time PCR tekniğinin kullanım olanaklarının araştırılması Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.09.2009 - 15.09.2011
 • 7 - Sucuktan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin PCR a Dayalı Moleküler Teknikler İle Tanımlanması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 27.10.2008 - 27.04.2010
 • 8 - Geleneksel et ürünümüz olan sucuktan izole edilen fermantatif bakterilerin starter kültür olarak kullanım potansiyelinin belirlenmesi Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.03.2008 - 01.03.2010
 • 9 - REAL TİME PCR TEKNİĞİ İLE ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI HAYVAN TÜRLERİNE AİT ETLERİNİN TESPİT EDİLMESİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.06.2007 - 14.06.2009
 • Önlisans 2013-2014 Banka İşlemleri Türkçe 4
 • Önlisans 2013-2014 Dış Ticaret Teşvikler Türkçe 3
 • Önlisans 2013-2014 Girişimcilik Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Gümrük Mevzuatı Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Halkla İlişkiler Uygulamaları Türkçe 4
 • Önlisans 2013-2014 Kamu İdareleri Muhasebe Sistemi Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Marka Yönetimi Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Temel Kredi Bilgileri Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Türk Dili-I Türkçe 2
 • Önlisans 2013-2014 Türk Dili-II Türkçe 2
 • Önlisans 2011-2012 Beslenme İlkeleri Türkçe 2
 • Önlisans 2011-2012 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Türkçe 2
 • Önlisans 2011-2012 Et Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2011-2012 Fermente Süt Mamulleri Teknolojisi Türkçe 5
 • Önlisans 2011-2012 Genel Mikrobiyoloji Türkçe 4
 • Önlisans 2011-2012 Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrol Türkçe 2
 • Önlisans 2011-2012 Gıda Mikrobiyolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2011-2012 Meyve Sebze Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2011-2012 Süt İşletmelerinin Kuruluş Ve Organizasyonu Türkçe 2
 • Önlisans 2011-2012 Süt Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2011-2012 Süt Ürünleri Kalite Kontrol I Türkçe 4
 • Önlisans 2011-2012 Tahıl Teknolojisi Türkçe 1
 • Önlisans 2011-2012 Tereyağı Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Türkçe 5
 • Önlisans 2010-2011 Beslenme İlkeleri Türkçe 2
 • Önlisans 2010-2011 Et Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Fermente Süt Mamulleri Teknolojisi Türkçe 5
 • Önlisans 2010-2011 Genel Mikrobiyoloji Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Gıda İşleme Hijyen ve Sanitasyon Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Gıda İşleme İlkeleri II Türkçe 1
 • Önlisans 2010-2011 Gıda Kimyası ve Biyokimyası Türkçe 2
 • Önlisans 2010-2011 Gıda Mikrobiyolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Meyve Sebze Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Süt Mamulleri Mikrobiyolisi Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Süt Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2010-2011 Tahıl Teknolojisi Türkçe 1
 • Önlisans 2010-2011 Tereyağı Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Türkçe 5
 • Önlisans 2009-2010 Beslenme İlkeleri Türkçe 2
 • Önlisans 2009-2010 Et Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Fermente Süt Mamulleri Teknolojisi Türkçe 5
 • Önlisans 2009-2010 Genel Mikrobiyoloji Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Gıda İşleme İlkeleri II Türkçe 1
 • Önlisans 2009-2010 Gıda İşletmeleri Ekonomisi ve Organizasyonu Türkçe 2
 • Önlisans 2009-2010 Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrol Türkçe 2
 • Önlisans 2009-2010 Gıda Mikrobiyolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Gıda Muhafaza Metodları ve Ambalajlama Türkçe 2
 • Önlisans 2009-2010 İçme sütü Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Meyve Sebze Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Süt Mamulleri Mikrobiyolisi Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Süt Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2009-2010 Tahıl Teknolojisi Türkçe 1
 • Önlisans 2009-2010 Tereyağı Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2008-2009 Et Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2008-2009 Gıda İşleme İlkeleri II Türkçe 1
 • Önlisans 2008-2009 Meyve Sebze Teknolojisi Türkçe 4
 • Önlisans 2008-2009 Süt Mamulleri Mikrobiyolisi Türkçe 4
 • Önlisans 2008-2009 Tereyağı Teknolojisi Türkçe 4
 • 2014 - Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GEMEREK MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET BÖLÜMÜDIŞ TİCARET PR.
 • 2010 - 2012 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜGIDA TEKNOLOJİSİ PR.