Bankacılık Ve Sigortacılık

Tanıtım

              

PROGRAM HAKKINDA 

Bankacılık ve Sigortacılık  Programı 2005-2006 Akademik yılında kurulmuştur. Programın temel amacı hem kamu hem de özel sektördeki saygın kurumlarda çalışabilecek kaliteli meslek elemanları yetiştirmektir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı ön lisans düzeyinde eğitim vermekte olup, program süresi dört yarıyıldır. Her yıl ortalama 40-50 öğrenci  programa kayıt yaptırmaktadır.

               Eğitim Süresi : 2 Yıl / 4 Dönem
               Zorunlu Hazırlık :Yok
               Eğitim Dili: Türkçe
               Puan Türü :YGS-6
               Öğretim Saatleri :Örgün Öğretim; Hafta içi saat 08:00 - 17:00

Bu programda, günümüzün hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, ticaret hukuku, genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri, temel sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, banka ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması, fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amaçlanmaktadır.  Son yıllarda özellikle deprem olgusunun gündemimize oturmasından dolayı konut sigortacılığı ve zorunlu deprem sigortalarının önemi artmakta, diğer taraftan kamu sektörünün ekonomiden çekilme hedefi doğrultusunda, bireylerin zararlarını devletin ödemesi politikasından vazgeçilmekte, bu paralelde bireylerin kendi oluşabilecek zararları için varlıklarını sigortalatma oranı yükselmektedir. Bunun sonucu olarak sigortacılığın önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde son dönemlerde sabit sermaye yatırımları artmaya başlamıştır. Bu sabit yatırımları destekleyecek mali sektör de bu paralelde büyüyecektir. Mali sektörün ihtiyaç duyduğu ara işgücü imkanını bu bölümlerin karşılaması planlanmaktadır. Yeniden yapılanmakta olan Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün en önemli ihtiyaçlarından birisi, nitelikli insan kaynağıdır.  Bankacılık ve Sigortacılık Programı, finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücünü yetiştirmektedir. öğrencilerin mezun olduğu zaman iş hayatına atıldıklarında diğer bütün ticari, ekonomik, kültürel bilgi ve tecrübelerinin yanında herhangi bir işletmenin genel muhasebe, endüstri muhasebesi, yönetim muhasebesi ve bankalar muhasebesi gibi bölümlerinde üstlenecekleri göreve kısa sürede uyabilmesini sağlayacak bilgiler verilmektedir. Öğrencilerimiz öğrenimleri sırasında temel bilgi teknolojilerini öğrenmelerinin yanında 2 ayrı Entegre Bilgisayarlı Muhasebe Programını da uygulamalı olarak bilgisayar ortamında öğrenmektedirler.             

DERS İÇERİĞİ

               

Ders içeriği,    Bankacılık ve Sigortacılık  sektöründe, çağın gerektirdiği donanımlı personel ihtiyacı göz önüne alınarak  oluşturulmuştur.  Bankacılık ve Sigortacılık  Programında; Bankacılığa Giriş, Bilgisayar Büro Programları, Makro İktisat, Ticaret Hukuk Bilgisi, Ticari Matematik, İstatistik, Uluslar Arası Para ve Döviz Piyasası, Banka İşlemleri , Borçlar Hukuku, Finansal Yönetim, Banka Hukuku, Para ve Banka ile temel dersler yer alır.

             

Bankacılık ve Sigortacılık programındaki öğrenciler mezun olmadan önce 40 iş günü staj yapmak zorundadır. Yaz döneminde öğrenciler tarafından yapılan stajın herhangi bir kredisi yoktur. Staj ders müfredatına dahil değildir.

MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI     

Bölüm mezunlarımız; bankalarda, sigorta şirketlerinde ve diğer finansal kuruluşlarda iş bulma imkanına sahiptirler.  Mezun olanlar kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde çalışma imkanına sahiptirler. Yeminli mali müşavirlik ve muhasebecilikle ilgili kanun gereğince stajlarını tamamladıktan sonra kendi adlarına muhasebe bürolarını açabilmektedirler. 

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM OLANAKLARI

Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
     

              DİKEY GEÇİŞ ALANLARI 
              • Aktüerya
              • Aktüerya Bilimleri
             
• Bankacılık
              • Bankacılık ve Finans
              • Bankacılık ve Finansman
              • Ekonomi
              • Ekonometri             
              • Ekonomi ve Finans
              • İktisat
              • İşletme
              • İşletme Enformatiği
              • İşletme-Ekonomi
              • Lojistik Yönetimi
              • Sermaye Piyasası
              • Sigortacılık
              • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
              • Uluslararası Finans
              • Uluslararası İşletme
              • Uluslararası İşletmecilik 
              • Uluslararası Ticaret 
              • Uluslararası Ticaret ve Finansman 
              • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 

Bölüm mezunlarımız  ayrıca  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Lisans Programlarından İktisat ve İşletme Programlarına,  Hazırlık Programına dahil olmadan üçüncü sınıfına doğrudan kayıt yaptırabilmektedirler.                                                                                              Daha fazla bilgi için  http://www.anadolu.edu.tr/aos/yonetmelikler/yonetmelikler.aspx   

 

            

Bağlantılar

İletişim

Adres     :

C.Ü. Gemerek Meslek Yüksekokulu , Gemerek/Sivas

Telefon  :

0.346.6142341, 0.346.6142362

Faks       :

0.346.6142341

Eposta   :

gemerek@cumhuriyet.edu.tr

Telefon

0 346 614 2341

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Kampüsü

E - Posta

gemerek@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 614 2362