İşletme Yönetimi

Tanıtım

            

               PROGRAM HAKKINDA 

 

              İşletme Programı 2005-2006 Akademik yılında kurulmuştur. Programın temel amacı hem kamu hem de özel sektördeki saygın kurumlarda çalışabilecek kaliteli meslek elemanları yetiştirmektir. İşletme Programı ön lisans düzeyinde eğitim vermekte olup, program süresi dört yarıyıldır. Her yıl ortalama 40-50 öğrenci İşletme programa kayıt yaptırmaktadır.

 

              Eğitim Süresi : 2 Yıl / 4 dönem
              Zorunlu Hazırlık :Yok

              Eğitim Dili: Türkçe

              Puan Türü :YGS-6
              Öğretim Saatleri : Örgün Öğretim; Hafta içi saat 08:00 - 17:00

             

             Programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenir.

                 İşletme Yönetimi Programının temel hedefleri: 

         

·         İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen,
·         Kaynakların, zamanın, işgücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek,
·         İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen,
·         İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan,
·         Mesleği ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki sorumluluklarını bilen,
·         Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan,
·         Ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış,
·         Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen,
·         İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek,
·         İş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir.

     

              DERS İÇERİĞİ

 

              Ders içeriği,   sektörde  çağın gerektirdiği donanımlı personel ihtiyacı göz önüne alınarak  oluşturulmuştur.  İşletme Yönetimi Programında;   Büro Yönetimi  ve İletişim Teknikleri, Matematik,  Ticaret Hukuk Bilgisi, Ticari Matematik, İstatistik, Vergi Hukuku, Şirketler Muhasebesi,  Maliyet Muhasebesi, Para ve Banka ile temel dersler yer alır.  

             

              İşletme Yönetimi programındaki öğrenciler mezun olmadan önce 40 iş günü staj yapmak zorundadır. Yaz döneminde öğrenciler tarafından yapılan stajın herhangi bir kredisi yoktur. Staj ders müfredatına dahil değildir.

 

              MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI  

 

             Bölüm mezunlarımız; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında yardımcı eleman, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Program mezunları 13.06.1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile iki yıllık eğitimden sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Odası tarafından yapılan “staja başlama değerlendirmesi”nden en az 60 puan alanlar dört yıllık mesleki stajlarına başlamakta ve dördüncü yılın sonunda yapılan sınavlarda başarılı olurlarsa “Serbest Muhasebeci” unvanını ve ruhsatını almaktadırlar.

  

              MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM OLANAKLARI

         

              Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

            İşletme Yönertimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

             DİKEY GEÇİŞ ALANLARI

             • Bankacılık
             • Bankacılık ve Finans
             • Bankacılık ve Finansman
             • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
             • İşletme
             • İşletme Bilgi Yönetimi
             • İşletme Enformatiği
             • İşletme Öğretmenliği
             • İşletme – Ekonomi
             • Lojistik Yönetimi
             • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
             • Sermaye Piyasası
             • Sigortacılık
             • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
             • Uluslararası Finans
             • Uluslararası İşletme
             • Uluslararası İşletmecilik
             • Uluslararası Ticaret
             • Uluslararası Ticaret ve Finansman
             • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
             • Yönetim Bilişim Sistemleri

            Bölüm mezunlarımız  ayrıca  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Lisans Programlarından İktisat ve İşletme Programlarına,  Hazırlık Programına dahil olmadan üçüncü sınıfına doğrudan kayıt yaptırabilmektedirler. Daha fazla bilgi için  http://www.anadolu.edu.tr/aos/yonetmelikler/yonetmelikler.aspx

  

Akademik Kadro

İletişim

Adres    :

C.Ü. Gemerek Meslek Yüksekokulu , Gemerek/Sivas

Telefon :

0.346.6142341, 0.346.6142362

Faks      :

0.346.6142341

Eposta  :

gemerek@cumhuriyet.edu.tr

Telefon

0 346 614 2341

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Kampüsü

E - Posta

gemerek@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 614 2362