Dış Ticaret

Tanıtım

PROGRAM HAKKINDA  

Dış Ticaret  Programı 2010-2011 akademik yılında kurulmuştur. Programın temel amacı hem kamu hem de özel sektördeki saygın kurumlarda çalışabilecek kaliteli meslek elemanları yetiştirmektir. Programı ön lisans düzeyinde eğitim vermekte olup, program süresi dört yarıyıldır. Her yıl ortalama 40 öğrenci  programa kayıt yaptırmaktadır. 

          Eğitim Süresi : 2 Yıl / 4 Dönem
          Zorunlu Hazırlık :Yok
          Eğitim Dili: Türkçe
          Puan Türü :YGS-6
          Öğretim Saatleri :Örgün Öğretim; Hafta içi saat 08:00 - 17:00

Programımız, yoğun rekabet ortamında, gelişen pazarlara yönelen başta Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ’ler) olmak üzere sanayinin ihracat hamlesine cevap verecek, dış ticaret konularında pratik bilgi ile donanmış, gümrük mevzuatına hakim, çözüm odaklı dış ticaret uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, AB mevzuatını ve ülkemizin üyelik sürecinde yapacaklarını iyi bilen bireyler olarak işletmelerin AB üyeleri ile yapmakta oldukları ve yapacakları ticarete destek sağlayacak düzeyde olacaklardır. Dış Ticaret sektörüne ara insan gücü yetiştirmek amacında olan bu program AB ile ilişkilerdeki gelişmeleri yakından takip edecektir. 
 
Bu program için konunun uzmanlarıyla yapılan değerlendirmeler, araştırmalar ve eğitimcilerin görüşleri; yetişecek kaliteli çağdaş insan gücüne ulaşmak için yeni iş kurallarını bilen, teknolojiyi etkin kullanabilen, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği konularında güncel düzenleme ve uygulamaları izleyebilen, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bir uzmanlık pozisyonun istihdamına uygun bireylerin yetiştirilebileceği yönündedir. 

DERS İÇERİĞİ

Uluslararası Rekabet Stratejileri, Kambiyo Mevzuatı, Uluslararası Pazarlama, Serbest Bölgeler, Dış Ticaret Finansmanı, Gümrük Mevzuatı Dış Ticaret İşlemleri, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku gibi mesleki eğitim odaklı dersleri içinde barındıran Dış Ticaret programında, öğrencilerin kendi alanlarında birer uzman olarak yetişmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin öğretim süresince edinmiş oldukları teorik bilgileri pratikle buluşturmak adına 40 iş günlük staj yapma zorunlulukları iş hayatına yönelik tecrübe kazanmalarını sağlayacaktır
 
Bankacılık ve Sigortacılık programındaki öğrenciler mezun olmadan önce 40 iş günü staj yapmak zorundadır. Yaz döneminde öğrenciler tarafından yapılan stajın herhangi bir kredisi yoktur. Staj ders müfredatına dahil değildir
 
MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI     
 
Mezun olanlar iş ve uygulamayı tercih ettikleri takdirde: dış ticaret firmalarında ithalat ve ihracat elemanı, lojistik şirketlerinde depo, stok kontrol, sevkiyat veya operasyon elemanı, bankaların kambiyo departmanlarında teknisyen, gümrük müşavirlik firmalarında uzman, kamuda yüksekokul mezunlarının alındığı çeşitli konumlarda, yine uluslararası ticaret firmalarında pazarlama ve satış elemanı ve uzman pozisyonlarında kolaylıkla iş bulabilmektedirler.
 
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM OLANAKLARI
 
Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
           
               DİKEY GEÇİŞ ALANLARI 
             
              • Bankacılık
              • Bankacılık ve Finans
              • Bankacılık ve Finansman
              • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
              • Ekonomi
              • Ekonomi ve Finans
              • İktisat
              • İşletme
              • İşletme Bilgi Yönetimi
              • İşletme Enformatiği
              • İşletme - Ekonomi
              • Lojistik Yönetimi
              • Sermaye Piyasası
              • Uluslararası Finans
              • Uluslararası İşletme
              • Uluslararası İşletmecilik 
              • Uluslararası Ticaret 
              • Uluslararası Ticaret ve Finansman 
              • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 
           
Bölüm mezunlarımız  ayrıca  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Lisans Programlarından İktisat ve İşletme Programlarına,  Hazırlık Programına dahil olmadan üçüncü sınıfına doğrudan kayıt yaptırabilmektedirler Daha fazla bilgi için  http://www.anadolu.edu.tr/aos/yonetmelikler/yonetmelikler.aspx        

 

Bölüm Başkanı

Akademik Kadro

Bağlantılar

İletişim

Telefon

0 346 614 2341

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Kampüsü

E - Posta

gemerek@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 614 2362