Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

Tanıtım

               

                PROGRAM HAKKINDA

 

                Muhasebe Programı 2005-2006 Akademik yılında kurulmuştur. Programın temel amacı hem endüstri hem de hizmet sektörünün gereksinimlerini karşılayacak kaliteli meslek elemanları yetiştirmektir. Muhasebe Programında öğrencilere, sektördeki en son gelişmelere aşina olabilmeleri için muhasebe, finansman, bilgisayarlı muhasebe, maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, mali tablolar analizi, muhasebe denetimi v.s ile ilgili bilgiler verilmektedir. Muhasebe Programı ön lisans düzeyinde eğitim vermekte olup, program süresi dört yarıyıldır. Programın eğitim dili Türkçedir.  Her yıl ortalama 40-50öğrenci Muhasebe programa kayıt yaptırmaktadır.

 

                   Muhasebe sisteminin tamamının bilgisayarlaşmış olması, özellikle muhasebecilik mesleğini seçecek öğrencilerin, bilgisayarlı muhasebe ve vergi konularında donatılmış olmalarını gerektirmektedir. İş hayatı bilgisayarlı muhasebeyi ve vergi konularını iyi bilen, iyi kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Bu özelliklere sahip elemanların yetişmesi ise uzun zaman almaktadır. Ne İşletmecilik gibi bölümler ne de Bilgisayar Programcılığı bölümleri muhasebe ve bilgisayar ile vergi konularını bir arada verememektedir. Gereksinim duyulan alan bu iki dalı bir araya getirecek olan Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programıdır.

                  Devlet vergi uzmanlarını kendisi yetiştirmektedir. Özel sektörün ihtiyacı olan uzmanlar ise 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik yasası çerçevesinde yetişmektedir. Bu konuda ara insan gücüne ne kadar gereksinim olduğu açıktır. Mezun olan öğrenciler dört yıl staj yaptıkları takdirde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının sınavlarına girebilecek ve sınavda başarılı olanlar "Serbest Muhasebeci" unvanı alacaklardır.

                 

                  Eğitim Süresi : 2 Yıl / 4 Dönem
                  İsteğe Bağlı Hazırlık : Yok
                  Puan Türü : YGS-6
                  Öğretim Saatleri : Örgün Öğretim; Hafta içi saat 08:00 - 17:00
 

                  DERS İÇERİĞİ

 

                 Ders içeriği,   sektörde  çağın gerektirdiği donanımlı personel ihtiyacı göz önüne alınarak  oluşturulmuştur.  Muhasebe ve Vergi Uygulama programına Programında;   Büro Yönetimi  ve İletişim Teknikleri, Matematik, İşletme Becerileri Grup Çalışması, Ticaret Hukuk Bilgisi, Ticari Matematik, İstatistik, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Mali Tablolar Analizi, Türk Vergi Sistemi, Bilgisayarlı Muhasebe  ile temel dersler yer alır.

 

                 Öğrencilerimiz mezun olmadan önce 40 iş günü staj yapmak zorundadır. Yaz döneminde öğrenciler tarafından yapılan stajın herhangi bir kredisi yoktur. Staj ders müfredatına dahil değildir.

                

                  MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI  

 

                  Mezun olan öğrenciler dört yıl staj yaptıkları takdirde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının sınavlarına girebilecek ve sınavda başarılı olanlar "Serbest Muhasebeci" unvanı alacaklardır. 

 

                  MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM OLANAKLARI

               

                  Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

                 Muhasebe  ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

                 DİKEY GEÇİŞ ALANLARI

                 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
                 • İşletme
                 • İşletme Bilgi Yönetimi
                 • İşletme Enformatiği
                 • İşletme-Ekonomi
                 • Lojistik Yönetimi
                 • Muhasebe
                 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
                 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
                 • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
                 • Uluslararası Finans
                 • Uluslararası İşletme
                 • Uluslararası İşletmecilik
                 • Uluslararası Ticaret
                 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
                 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

             

            Bölüm mezunlarımız  ayrıca  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Lisans Programlarından İktisat ve İşletme Programlarına,  Hazırlık Programına dahil olmadan üçüncü sınıfına doğrudan kayıt yaptırabilmektedirler. Daha fazla bilgi için:  http://www.anadolu.edu.tr/aos/yonetmelikler/yonetmelikler.aspx  .    

Akademik Kadro

Bağlantılar

İletişim

Adres    :

C.Ü. Gemerek Meslek Yüksekokulu , Gemerek/Sivas

Telefon :

0.346.6142341, 0.346.6142362

Faks      :

0.346.6142341

Eposta  :

gemerek@cumhuriyet.edu.tr

Telefon

0 346 614 2341

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Kampüsü

E - Posta

gemerek@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

0 346 614 2362