Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Ülker ÇAM KARAKAŞ ( Başkan )

Doç. Dr. Taner ÇİFÇİ ( Üye )

Doç. Dr. Mehmet KANAK ( Üye )

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın YALMAN ( Üye )