Kamu Hizmet Standardı


SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN  TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 
 

1

YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri

 

(Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır)

1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

2- ÖSYM Sonuç Belgesi internet çıktısı,                                                                         3- 6 Adet 4.5X6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf                                                                              4- Erkek Adaylar için Askerlik Şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Askerliği yapmış olanlar için terhis belgesinin aslı),                                                                            5- Öğrenci Dosyası (Okuldan verilir)                                                                                    6- Belgelenmiş mazereti olanların kayıtları noter onaylı vekaletname ile yaptırılır.

1 İş Günü

 

2

Kayıt Yenileme

1-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Web Sitesi (Öğrenci Bilgi Sistemi) http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/

5 İş Günü

 

3

Kayıt Yenileme (Mazeretli)

1- Dilekçe
2- Mazeretli Kayıt Formu
3- Derse yazılma formu

4- Not durum belgesi

5 İş Günü

 

4

Kayıt Dondurma İşlemleri

1-Dilekçe                                    
2-Durumu kanıtlayıcı mazeret belgesi (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik İlmühaberi, Tabi Afet, Tutukluluk Belgesi, Askerlik Tecilinin Kaldırılması vb.)

3-Yönetim Kurulu Kararı

1 Gün

 

5

Kayıt Sildirme İşlemleri

1- Dilekçe

2- İlişik Kesme Formu

3- Vekili gelirse Noter Onaylı Vekaletname

1 Gün

 

6

İlişik Kesme

1- Dilekçe,

2- İlişik Kesme Formu,

3- Vekili Gelirse Noter Onaylı Vekaletname

30 Dakika

 

7

Yatay Geçiş İşlemleri

1- Dilekçe                                                                                                                                                                2- ÖSYM Kazandı Belgesi                                                                                                    3- Transkript  (Başarı Takip Çizelgesi)                                                                                                                     4- Ders içerikleri                                                                                                              5- Disiplin cezası almadığına ait belge

Senato Kararında Belirtilen Süre içerisinde

 

8

Öğrenci Belgesi

1- Öğrenci kimliği

10 Dakika

 

9

Not Durum Belgesi

1- Öğrenci kimliği

10 Dakika

 

10

Askerlik Tecil Belgesi

1- Öğrenci Kimliği

10 Dakika

 

11

Öğrenci Kimliği

1- Öğrencinin üniversitemize kayıt olmasından sonraki bankaca belirlenen süre içerisinde nüfus cüzdan fotokopisi karşılığı banka tarafından imza karşılığı teslim edilir.

Banka Tarafından Belirlenen Süre İçerisinde

 

12

Yeniden Öğrenci Kimlik Kartının Düzenlenmesi

1- Dilekçe                                                         

2- Kayıp İlan Yazısı                                                                  

Banka Tarafından Belirlenen Süre İçerisinde

 

13

Ders İçeriği

1- Dilekçe

1 Saat

 

14

Öğrenci Değişim Programı İşlemleri

1- Yabancı dil başarı puanı

2- Komisyon intibak kararı

3- Öğrenim Anlaşması ve YÖK esasları

20 İş Günü

 

15

Ders Muafiyet İşlemleri

1- Dilekçe                                                                                                                                     2- Transkript (Başarı Takip Çizelgesi)                                                                                                                         3- Ders İçerikleri                                                                                                                                                                4- Yönetim kurulu kararı        

1 Hafta

 

16

Yüksek Onur / Onur Belgeleri İşlemleri

1- Öğrenci kimliği

30 Gün (Dönem Bitiminden İtibaren)

 

17

Burs işlemleri

1- Başvuru formu ( ekli belgeler)                                                                                       2- Durumunu gösterir belge                                                                                                3- Adrese Dayalı Kayıt Sistem Çıktısı

2 Hafta

 

18

Öğrenci Temsilcisi Seçimi

1- Başvuru dilekçesi

2- Disiplin Cezası almamış olmak

3- Savcılık iyi hal kağıdı almak

4- Not ortalaması 2.50’den aşağı olmamak

5- Adayı tanıtan fotoğraf ve öz geçmiş yazısı

2 Hafta

 

19

Başarı İstatistiği

Öğrenci Not Cetveli

10 Dakika

 

20

Ödünç Kitap Alımı

1- Öğrenci Kimliği

10 Dakika

 

21

Staj İşlemleri

1- Staj Başvuru Formu
2- Fotoğraf (2 Adet)
3- SGK İşe Giriş Bildirgesi
4- Öğrenci Belgesi
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6- Stajla ilgili öğrenci beyannamesi

7- Staj Dosyası

1 İş Günü

 

22

Sınav Takvimi Açıklanması

 

1 İş Günü (Sınavlar başlamadan 1 hafta önce)

 

23

Sınav Sonuçlarının İlanı

1-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Web Sitesi (Öğrenci Bilgi Sistemi) http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/

1 Hafta

(Sınavların tamamının bitiminden itibaren)

 

24

Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi

1- Dilekçe (Sınav sonuçlarının ilanından sonra en geç 3 iş günü içinde itiraz edilebilir)                                                                                  

3 İş Günü

 

25

Sınav Sonuçlarına İtirazların değerlendirme ve duyurulması

1- Dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ve değişikliği gösterir teklifi                                         

2- Öğrenciye sonuç bildirim yazısı

1 Hafta

 

26

Mazeret Sınavı

1- Dilekçe                                                                                                                                  2- Mazeretini gösterir belge (sağlık raporu)

3- Yönetim Kurulu Kararı

1 Hafta

 

27

Tek Ders Sınavları

1- Dilekçe

2- Not Durum Belgesi

2 İş Günü

(Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde)

 

28

Mezuniyet İşlemleri

1- Not İnceleme Komisyonu Kararı,

2- Staj İnceleme Komisyonu Kararı

3- İlgili Yönetim Kurulu Kararı

Sınav ve Staj Bitim Sonrası

 

29

Geçici Mezuniyet Belgesi

1- Öğrenci kimliği

2- Vekili gelirse noter onaylı vekaletname

15 Gün (Tek ders sınavları sonrası 2 hafta içinde)

 

30

Diploma Verilmesi

1- Nüfus Cüzdanı

2- Vekili gelirse noter onaylı vekaletname

6 Ay (Akademik Takvim bitiminden itibaren)

 

31

Program açılması teklifi, öğrenci kontenjanları

1- Bölüm başkanlıklarının program açma teklifi                                                               2- Program içeriği

3- programa ilişkin gerekçe

4- Senato Kararı

15 Gün

 

32

Maaş Bordrosu

1- Kişi Beyanı                                                                                                  

10 Dakika

 

33

İzin İşlemleri

657 sayılı DMK.' nun 99,100,101,102,103,104,105,106,107 ve 108. maddelerine göre;

                                                                                       

1- Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması                                                                 2- Hastalık izinlerinde raporun Yüksekokulumuza ulaştırılması

3- Ücretsiz izinlerde ise dilekçe ile başvurulması

10 Dakika

 

34

Bütçe Hazırlama İşlemleri

1- Açık ve kapalı alan tespit formu

2- Bütçe Gelir Fişleri

3- Bütçe Gider Fişleri                                                                                                            

15 Gün

 

35

Satın alma

1- İhtiyaç Duyulan Malzeme İçin Malzeme İstek Formu Düzenlenmesi,                         2- Satın Alma İçin Malzeme Listesinin Hazırlanması,                                                       3- Malzemeler İçin Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinin Çıkartılması,                                4- Malzemeler İçin Teklif Alınması,                                                                                 5- Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının Düzenlenmesi,                                                  6- Alınacak Malzeme İçin Onay Belgesi Düzenlenmesi,                                                 7- Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağının Düzenlenmesi,                                       8- Taşınıra Giren Malzemeler için, Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmesi,                               9- Faturası Düzenlenerek, Ödeme Emrine Bağlanması.                                             10- İlgiliye ödeme işleminin gerçekleşmesi

15 Gün

 

36

Taşınır İşlem Fişi Çıkış

1- Tüketime verilen veya Hurdaya ayrılan malzemelerin çıkışı

30 Dakika

 

37

Taşınır İşlem Fişi

Devir-Giriş

1- Kurum içi ve Kurum dışından birimimize gelen malzemelerin devir-çıkış belgesi

30 Dakika

 

38

Taşınır İşlem Fişi

Devir-Çıkış

Kurum içi ve Kurum dışına birimimizden malzeme bağışı veya bedelsiz devri ile çıkışı ve gönderilen kurum/birimin devir giriş belgesi

1 Hafta

 

39

Ek Ders Ücreti Bordrosu

1- Ek Ders Çizelgeleri

2- Ödeme Emri Belgesi

3- Banka Listesi

4- Sağlık Raporu

5- İzin Belgesi

6- Akademik Takvim

7- Bordro                                                               

15 Gün

 

40

Yurt İçi ve Yurt Dışı Geçici ve Sürekli Görev Yollukları

1- Ödeme Emri Belgesi

2- Harcama Talimatı

3- Görevlendirme Onayı                                                                                                  4- Yolluk Bildirimi

5- Yönetim Kurulu Kararı veya Müdür Oluru

15 Gün

 

41

Görevlendirme İsteği

1- Dilekçe                                                                                                                         2- Ön Çalışma Raporu

3- Davet Mektubu

4- Yönetim Kurulu Kararı (Yolluk gerektiren durumlarda)

5- Rektörlük Makamı Onayı (Yolluk gerektiren durumlarda veya 7 günü aşan durumlarda)

15 Gün

 

42

Personel Nakil İşlemleri, İşe Başlama ve Ayrılma İşlemleri

1- Personel Atama Onayı

2- Nakil Bildirimi

3- Görevden ayrılış ve Göreve başlama yazıları

4- İlişik Kesme Belgesi

5- SGK İşten Ayrılış ve İşe Giriş Bildirgesi

7 Gün

 

43

Sürekli Görev Yollukları

1- Dilekçe

2- Atanma Onayı

3- Yolluk Bildirimi

4- Göreve Başlama Yazısı

5- Maaş Nakil Bildirimi                                                                                                                   6- Ödeme Emri Belgesi                                                                                                    

15 Gün

 

44

Emeklilik İşlemleri

1- Dilekçe

2- 6 Adet fotoğraf

15 Gün

 

45

Maaş Ödemeleri

1- Ödeme Emri Belgesi

2- Asgari Geçim İndirimi

3- Maaş Bordrosu

4- Banka Listesi

5- Personel Bildirimi

6- Sendika Kesintisi

7- Sigorta Bildirimi ve Emekli Keseneği                                                                          8- Aile Durum Bildirimi                                                                                                           9- Sağlık Raporu                                                                                                                     10- Atama ve Terfi Onayları

 Her ayın 1 veya 15’i

 

46

Belge Talepleri

1- Dilekçe / Resmi yazışma

5 Gün

 

47

Bilgi ve Görüş Talepleri

1- Dilekçe / Resmi yazışma

15 Gün

 

49

Görev sürelerinin uzatılması

1- Dilekçe

2- Yönetim Kurulu Kararı

3- Rektörlük Makamı Onayı

2 Hafta

 

50

Resmi Evrak Kaydı

1- Yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belge

30 Dakika

 

51

Yönetim Kurulu Kararları

1- Dilekçe

2- Kararların yazılması

3- Kararların arşivlenmesi

7 Gün

 

52

Atama İşlemleri

1- Başvuru Formu,                                                                                                                 2- Özgeçmiş,                                                                                                                      3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,                                                                                              4- ALES Belgesi,                                                                                                             5- Yabancı Dil Sonuç Belgesi,                                                                                        6- Askerlik İlişik Durum Belgesi,                                                                                        7- Mezuniyet Belgesi,                                                                                                      8- 6 Adet Fotoğraf,                                                                                                          9- Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denklik Belgesi,                                                10- Sağlık Kurul Raporu                                                                                               11- İkametgah belgesi                                                                                                              12- Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı

 

3 Ay

 

             Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri

Gemerek Meslek Yüksekokulu

İkinci Müracaat Yeri

Gemerek Meslek Yüksekokulu

İsim

Osman KOMBUL

İsim

Dr. Öğr. Üyesi Ülker ÇAM KARAKAŞ

Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Unvan

Yüksekokul Müdürü

Adres

Yukarı Mah. Kayseri Cad. No:70/1 58840 Gemerek/ SİVAS

Adres

Yukarı Mah. Kayseri Cad. No:70/1 58840 Gemerek/ SİVAS

Tel

0 346 6142341-11

Tel

0 346 6142341-11

Faks

0 346  6142362

Faks

0 346  6142362

e-posta

okombul@cumhuriyet.edu.tr

e-posta

ulkercam@cumhuriyet.edu.tr

 

 

 

Yukarı