Yüksekokul Kurulu Üyeleri


Dr. Öğr. Üyesi Ülker ÇAM KARAKAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ayten EKİNCİ

Dr. Öğr. Üyesi Uğur UĞUR

Öğr. Gör. Göksenin ARKAN

Öğr. Gör. Seyfi BULDUK

Öğr. Gör. Alper ZÖNGÜR

Öğr. Gör. Ayşe ŞAP

Öğr. Gör. Nadire GÖKSU

Öğr. Gör. Mehtap ŞEKER KAYAR

Öğr. Gör. M. Akif BUZPINAR

Öğr. Gör. Erhan KAVUNCUOĞLU

Öğr. Gör. Emre ARSLAN

Yukarı