Duyurular

Ek Sınav Hakkında Önemli Duyuru

   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 21.10.2021 tarih ve 78160 sayılı yazısı gereği   Üniversitemiz Senatosunun Ek sınavlar hakkında almış olduğu  03.11.2021 tarih ve 2021/9 sayılı kararı gereği aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 

Ek Sınav Son Başvuru Tarihi   : 31  Ocak  2022

Birinci Ek Sınav Tarihi              : 07-11 Şubat 2022

ikinci Ek Sınav Tarihi                : 21-25 Şubat 2022