İÇ KONTROL

             Bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık, yüksek eğitim ve öğretim faaliyetleriyle çağın gerektirdiği mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktır.

            Mesleki alanda tanınırlık ve saygınlık, örgütsel bağları güçlü, kurumsal kültürü ve kimliği gelişmiş, üretken, toplumsal ihtiyaçlara cevap veren lider meslek yüksek okulu olmaktır.

1 Gelen Evrak
2 Giden Evrak
3 Arşiv
4 BİMER
5 Ders Görevinin Yapılması
6 Birim Yönetim Kurulu Üye Seçimi
7 İşe Başlama
8 Mazeret İzni
9 Mal Bildirimi
10 Evrak Paraf ve İmzası
11 Resmi Yazışmalar
12 Yıllık İzin
13 Akademik Personel Alımı
14 Bölüm Başkanı Belirlenmesi
15 Bölüm Program Açma
16 Ders Görevlendirilmesi
17 İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İşlemleri
18 Öğretim Elemanı İzin Kullandırma
19 Öğretim Elemanı Naklen Ayrılma
20 Öğretim Elemanları Açıktan Atanma
21 Kartlı Geçiş Sistemi Yönetimi
22 Yönetim Kurulu İşlemleri
23 Ders Kayıt
24 Ders Telafi
25 Haftalık Ders Programı
26 Ders Muafiyeti
27 Tekders Sınavı
28 Sınav Programları
29 Sınavlara İtiraz
30 Öğrenci Disiplin Soruşturma
31 Öğrenci Kayıt Dondurma
32 Öğrenci İşleri Birimi
33 Yeni Öğrenci Kayıt
34 Öğrenci Yatay Geçiş
35 Gecici Nİtelikte Öğrenci Belgesi
36 Mezuniyet Belgesi Düzenleme
37 Mezuniyet İşlemleri
38 Öğrenci Belgesi
39 Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti
40 Öğrenci Kimliği
41 Öğrenci Transkript Verme
42 Öğrenci Harç İadesi İşlemleri
43 Öğrenci Kaydının Silinmesi
44 Öğrenci Stajları
45 Öğrenci İlişik Kesme
46 Sınav Sonuçlarının OBS Sistemine İşlenmesi
47 Öğrenci Kartlı Geçiş Sistemi Yönetimi
48 Birim Bütçe Hazırlama
49 Birim Yıl Sonu İşlemleri
50 Ek Ders Formaları Hazırlama
51 Personel Maaş
52 Kist Maaş
53 Mal Teslim Alma
54 Doğrudan Temin
55 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemleri
56 Taşınır Kayıt
57 Satın Alınan Mal ve Malzeme Girişi
58 Görev Yolluğu
59 Birim Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı

Yukarı