İç Kontrol

İç Kontrol

             Bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık, yüksek eğitim ve öğretim faaliyetleriyle çağın gerektirdiği mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktır.

            Mesleki alanda tanınırlık ve saygınlık, örgütsel bağları güçlü, kurumsal kültürü ve kimliği gelişmiş, üretken, toplumsal ihtiyaçlara cevap veren lider meslek yüksek okulu olmaktır.

  1 Gelen Evrak
  2 Giden Evrak
  3 Arşiv
  4 BİMER
  5 Ders Görevinin Yapılması
  6 Birim Yönetim Kurulu Üye Seçimi
  7 İşe Başlama
  8 Mazeret İzni
  9 Mal Bildirimi
  10 Evrak Paraf ve İmzası
  11 Resmi Yazışmalar
  12 Yıllık İzin
  13 Akademik Personel Alımı
  14 Bölüm Başkanı Belirlenmesi
  15 Bölüm Program Açma
  16 Ders Görevlendirilmesi
  17 İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İşlemleri
  18 Öğretim Elemanı İzin Kullandırma
  19 Öğretim Elemanı Naklen Ayrılma
  20 Öğretim Elemanları Açıktan Atanma
  21 Kartlı Geçiş Sistemi Yönetimi
  22 Yönetim Kurulu İşlemleri
  23 Ders Kayıt
  24 Ders Telafi
  25 Haftalık Ders Programı
  26 Ders Muafiyeti
  27 Tekders Sınavı
  28 Sınav Programları
  29 Sınavlara İtiraz
  30 Öğrenci Disiplin Soruşturma
  31 Öğrenci Kayıt Dondurma
  32 Öğrenci İşleri Birimi
  33 Yeni Öğrenci Kayıt
  34 Öğrenci Yatay Geçiş
  35 Gecici Nİtelikte Öğrenci Belgesi
  36 Mezuniyet Belgesi Düzenleme
  37 Mezuniyet İşlemleri
  38 Öğrenci Belgesi
  39 Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti
  40 Öğrenci Kimliği
  41 Öğrenci Transkript Verme
  42 Öğrenci Harç İadesi İşlemleri
  43 Öğrenci Kaydının Silinmesi
  44 Öğrenci Stajları
  45 Öğrenci İlişik Kesme
  46 Sınav Sonuçlarının OBS Sistemine İşlenmesi
  47 Öğrenci Kartlı Geçiş Sistemi Yönetimi
  48 Birim Bütçe Hazırlama
  49 Birim Yıl Sonu İşlemleri
  50 Ek Ders Formaları Hazırlama
  51 Personel Maaş
  52 Kist Maaş
  53 Mal Teslim Alma
  54 Doğrudan Temin
  55 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemleri
  56 Taşınır Kayıt
  57 Satın Alınan Mal ve Malzeme Girişi
  58 Görev Yolluğu
  59 Birim Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı